Gallego

Establecemento dos requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Orde EDU/3498/2011, de 16 de decembro, pola que se modifica a Orde ECI/3858/2007, de 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.

 

 

Gallego
MEC
Tema: 

XXVI Premios de Publicidade en Galego

Gallego

Con base no acordo conxunto do Parlamento de Galicia, o Foro Enrique Peinador e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, encomendóuselle a este centro directivo a elaboración das bases dos Premios de Publicidade en Galego e a súa tramitación.

Na súa virtude a Consellería de Cultura e Turismo a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca, con periodicidade anual, os Premios de Publicidade en Galego, co obxectivo de promover o uso da lingua galega no ámbito publicitario en cumprimento do Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico e do Plan xeral de normalización lingüística.

Premios:

Establécense cinco premios, un por cada unha das seguintes categorías, segundo o medio de difusión: radio, televisión, Internet, prensa escrita e un extraordinario para proxectos elaborados polo alumnado de centros educativos.

Para cada categoría, (agás para a especialidade educativa), configúranse dúas modalidades de premio, de xeito que, polos traballos que resulten galardoados, recibirán cadanseu premio tanto a empresa anunciante como a axencia de publicidade.

Os premios consistirán na entrega dunha certificación e mais dunha obra artística.

O prazo de inscrición nesta convocatoria e, así mesmo, para a presentación dos traballos que concorren aos premioscomezará a contar dende o día seguinte ao da súa publicación na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (www.lingua.gal) e rematará o 18 de outubro de 2019.

Convocatorias STEM para centros públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso 2019/20

Gallego

Introdución á robótica educativa en primaria 19/20

Seleccionaranse ata 25 novos centros docentes e darase continuidade aos centros que participaron no curso 18/19.

Poderán presentar solicitudes centros públicos de Galicia que impartan educación primaria e vai dirixido ao alumnado dos cursos 4º, 5º ou 6º de educación primaria.

Os centros que desenvolveron este programa durante o cuso 18/19 terán prorrogada a súa participación este curso e poden ademais solicitar ampliación, que será aceptada se non se cubren todas as prazas de nova incorporación.

Cada centros de nova incorporación o no seu caso os centros que sexan admitidos de ampliación, recibirán unha dotación de material relacionada coa robótica educativa (robots, kits de construción, manual e guía didáctica).

O prazo para presentar solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Ligazón á convocatoria: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28211

 

Club de Ciencia 19/20

Seleccionaranse ata 30 novos centros docentes e darase continuidade aos centros que participaron no curso 18/19.

Poderán presentar solicitudes centros públicos que impartan ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato de Galicia.

Cada centros recibirá unha achega económica de 1.250 €

O prazo para presentar solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Ligazón á convocatoria: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28684

 

Espazos Maker 19/20

Seleccionaranse ata un máximo de 10 novos centros docentes e darase continuidade aos centros que participaron no curso 18/19.

Poderán presentar solicitudes centros públicos que impartan ensinanzas de educación secundaria ou bacharelato de Galicia e vai dirixido a alumnado que curse estas ensinanzas.

Cada centros docente de nova incorporación recibirá unha dotación de material para organizar o espazo Maker no centro: equipación audiovisial e de procesado, mobiliario, pequena maquinaria e ferramentas variadas.

O prazo para presentar solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Ligazón á convocatoria: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28209

 

Premios Desafíos STEM 2019

Trátanse de premios a proxectos STEM realizados polo alumnado de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato realizados coa dotación que a Consellería realizou desde o curso 2016/17: equipamento de robótica educativa, placas de comunicación e equipos de impresión 3D.

Poderán presentar solicitudes centros públicos que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato de Galicia.

O prazo para presentar solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Ligazón á convocatoria: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28686

 

Día Europeo das Linguas (DEL)

Gallego

O Día Europeo das Linguas (DEL) vense celebrando cada ano dende 2001, o 26 de setembro, como unha iniciativa para poñer en valor o multilingüismo do Consello de Europa, que representa a 800 millóns de cidadáns de 47 países

Na súa celebración participan numerosas institucións e asociacións con intereses culturais e lingüísticos, así como universidades e centros escolares. O Día Europeo das Linguas non faltou nunca á súa cita anual dende que se celebrara por primeira vez no ano 2001

Os obxectivos xerais da celebración do Día Europeo das Linguas son :

 • Preservar e potenciar a riqueza da diversidade lingüística e cultural de Europa

 • Promover a aprendizaxe permanente de linguas tanto no ámbito escolar como fóra del para capacitar profesionalmente coma tamén para a súa aprendizaxe para o lecer

 • Destacar a importancia da aprendizaxe de linguas e diversificar a variedade de linguas que se aprenden co obxecto de incrementar o plurilingüismo e a comunicación intercultural

 

Coa ocasión deste día, organízanse unha gran variedade de eventos e actividades en todo o continente

Para máis información consulte as seguintes ligazóns:

Páxina principal DEL: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx

Paxina do Consello de Europa: https://www.coe.int/en/web/portal/home

Etwinning. Aberta a matrícula do curso Platega:“Iníciate en eTwinning”

Gallego

eTwinning é a maior plataforma e rede social para profesorado do mundo, transversal e integrada noutros proxectos de centro.

Esta plataforma dota aos equipos educativos (profesorado, persoal de coordinación e dirección de centros, servizos de biblioteca, orientación etc.) dos centros educativos europeos participantes de ferramentas para aprender, comunicarse, colaborar e desenvolver proxectos e pertencer á maior comunidade educativa dixital de Europa e desfrutar da ensinanza e a aprendizaxe en proxectos colaborativos con centros diferentes e/ou homólogos europeos

 

A formación Iníciate en eTwinning desenvolverase durante o primeiro trimestre do ano 2019-2020 ten por finalidade principal descubrir as posibilidades de colaboración entre docentes. Esta plataforma pretende acadar estes obxectivos:

1.Coñecer e analizar o contexto do proxecto eTwinning no marco da política educativa europea establecida no Tratado de Lisboa e as directivas que a desenvolven.

2.Participar de forma activa no proxecto eTwinnig, desenvolvendo proxectos, participando nas diferentes modalidades de formación permanente do profesorado e contribuíndo á reflexión e análise dos temas e problemas xurdidos na educación no século XX.

3.Redactar un proxecto eTwinning a partir de principios básicos de análise, planificación e avaliación, que puidera levarse a cabo no seu centro

 

A praza pódese solicitar en fprofe antes do 23 de setembro. Ficha técnica

 

Paralelamente o Servizo Nacional De Apoio eTwinning (SNA) lanza a 2ª edición dos NOOCs eTwinning. Trátase dun pack de 10 NOOCs sobre eTwinning. Cada NOOC (nano-curso de formación aberta, en liña e masiva) versa sobre un elemento/aspecto esencial de eTwinning, cunha duración estimada 180 minutos.

Nestes intres xa está aberto o período de inscrición para os 3 primeiros NOOCs (a inscrición estará aberta ata o último día en que se poida entregar a actividade final do NOOC):

 

 1. NOOC “eTwinning Live”: 11 setembro. (Aberto prazo de inscrición. Inscríbete aquí.)

 2. NOOC “Busca tu socio eTwinning”: 2 de outubro. (Aberto prazo de inscrición. Inscríbete aquí.)

 3. NOOC “Diseña eTwinning”: 16 de outubro. (Aberto prazo de inscrición. Inscríbete aquí.)

Este curso está intimamente relacionado co curso en liña G1901050 - Iníciate en Erasmus+ que se celebrará entre o 8/10/2019 e o 26/11/2019, tendo por obxectivos:

1.Coñecer as accións claves 1 e 2 do sector educativo do programa Erasmus+.

2.Deseñar un plan de desenvolvemento europeo de centro.

3.Elaborar un proxecto de cooperación internacional ao abeiro da convocatoria Erasmus+.

 

No mesmo contexto de proxectos europeos, outras actividades presenciais neste primeiro trimestre do curso escolar, son as Xornadas G1902013 - Internacionaliza a túa escola. Erasmus+, E-Twinning e outras propostas. Curso 2019-2020 que pretende:

1.Proporcionar información sobre os programas europeos descentralizados no contexto do Erasmus+.

2.Amosar boas prácticas e procedementos de participación nas diferentes accións de programas europeos.

3. Desenvolver estratexias para o desenvolvemento do programas europeos. Terá lugar o vindeiro 19/10/2019 na EGAP (Santiago de Compostela)

 

Completarase a formación con outras actividades non certificables como a celebración de Vencello Erasmus: actividade aberta ás persoas coordinadoras de proxectos Erasmus+ KA1 da convocatoria de febreiro de 2019.
Terá lugar o vindeiro 11 de outubro de 2019 na Aula 11 do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) Ligazón á web: https://www.erasmusdays.eu/

Finalmente, como en anos anteriores, abriranse Obradoiros de KA1 e KA2 co fin de orientar aos centros educativos para a realizar as solicitudes no contexto da convocatoria Erasmus+ 2020.

Visitas ao Museo do Exército de Toledo

Gallego

Museo do Exército de Toledo (Alcázar de Toledo) comezou o período de inscrición para as súas actividades gratuítas destinadas a centros educativos.

Son múltiples as opcións que se ofertan para cada etapa (Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato e Educación Especial).

Iincorporáronse actividades vinculadas con celebracións que acontecen este ano, como a visita relacionada co V centenario da primeira volta ao mundo, así como renováronse as actividades máis demandadas para que deste xeito póidanse solicitar aquelas que mellor se adapten ás características e intereses de cada grupo.

 

Pode atopar información detallada e medio de inscrición na seguinte ligazón do Museo:

http://www.museo.ejercito.es/educacion/actividades_escolares/

 

Curso: Educar para a igualdade nas relacións afectivo-sexuais

Gallego

O Plan Anual de Formación do Profesorado arranca o curso con esta actividade formativa: Conmemorando a igualdade todo o ano. Trátase dunha actividade que contribúe a traballar contidos básicos relacionados coa igualdade de xénero e coa diversidade e que pon o foco na súa aplicación na aula.

Ofértase todos os CFR:

Santiago de Compostela. S1901077. 2º trimestre

A Coruña. C1901019. 1º trimestre

Ferrol. F1901018. 1º trimestre

Lugo. L1901015. 1º trimestre

Ourense. O1901015. 1º trimestre

Pontevedra. P1901016. 2º trimestre

Vigo. V1901033. 2º trimestre

Duración: 20 h

 • 16 presenciais + 4 non presenciais na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra
 • 12 presenciais + 8 non presenciais en Santiago de Compostela e Vigo.

Para a realización das horas non presenciais proporase a realización dunha unidade didáctica baseada nalgunha das temáticas abordadas nas distintas sesións.

Pódese consultar toda a oferta formativa relacionada coa igualdade na seguinte ligazón. Para acceder á matrícula cómpre entrar en FPROFE.

Pódese consultar nesta nova información de interese relacionada coa educación afectivo-sexual.

portada do Plan

Visitas ao Consello de Seguridade Nuclear

Gallego

O Consello de Seguridade Nuclear inicia como cada ano en setembro as visitas ao seu centro

O Consello de Seguridade Nuclear é o organismo encargado de velar pola seguridade nuclear e protección radiolóxica en España, e considera relevante que a opinión pública dispoña de información sobre as actividades que realiza.

No Centro de Información desenvólvense 29 módulos de forma guiada, visual e interactiva, a maioría dos cales están adaptados a persoas con discapacidade sensorial, e abarcan os catro ámbitos seguintes:

 • Historia das radiacións e fundamentos da ciencia (radiación natural)

 • Usos e aplicacións na industria, medicina e investigación (radiación artificial)

 • Riscos e servidumes da enerxía nuclear (residuos radioactivos, doses)

 • O Consello de Seguridade Nuclear (organismo regulador español)

O Centro de información, situado na sede do Consello de Seguridade Nuclear, pon as súas instalacións ao dispor dos estudantes de segundo ciclo de ESO, Bacharelato, Formación Profesional, ensinos universitarios, centros de educación de persoas adultas, e outros colectivos que o requiran.

Máis información na páxina web: www.csn.es ou en Centro de Información , desde onde tamén se poderá acceder a unha visita virtual guiada.

Pódese solicitar unha visita no seguinte formulario.

Curso: Conmemorando a igualdade todo o ano

Gallego

O Plan Anual de Formación do Profesorado arranca o curso con esta actividade formativa: Conmemorando a igualdade todo o ano. Trátase dunha actividade que contribúe a traballar contidos básicos relacionados coa igualdade de xénero e coa diversidade e que pon o foco na súa aplicación na aula.

Ofértase na Coruña, en Lugo e en Pontevedra cos seguintes códigos: C1901016, L1901011, P1901011 (respectivamente).

Temporización: 1º trimestre
Duración: 20 h (16 presenciais + 4 non presenciais). Para a realización das horas non presenciais proporase a realización dunha unidade didáctica baseada nalgunha das temáticas abordadas nas distintas sesións.

Pódese consultar toda a oferta formativa relacionada coa igualdade na seguinte ligazón.

logo plan