Gallego

DELF escolar en Galicia para o curso 2019/2020

Gallego

Información relativa ás probas do DELF Escolar na Comunidade Autónoma de Galicia.
 

Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.
 

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntanse as Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 .
 

Colectivo: 

Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil, para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntanse as Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil, para o curso 2019/2020.
 

Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020.
 

Ensinanza: 

Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020.
 

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado -CUALE- para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado -CUALE- para o curso 2019/2020.
 

Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e/ou renuncias por correo electrónico ao enderezo: xsoie@edu.xunta.es ou por fax ao número 881997424, o que non exclúe facelo segundo o procedemento administrativo establecido.
Colectivo: 

Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva

Gallego

Orde do 29 de xullo de 2019 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (DOG do 26/08/2019)
 

Resolución definitiva das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Gallego

Xúntase a resolución definitiva da Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.