Gallego

Resolución definitiva das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Gallego

Xúntase a resolución definitiva da Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.
 

Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019.

 • A súa publicación abre un prazo de 5 días naturais para que as persoas solicitantes remitan á consellería o anexo III de aceptación ou renuncia.

   

Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020.

 • Prazo de cinco días hábiles no que os centros poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas.
   

 

Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019

Gallego

Publícanse as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2019.

Servizo relacionado: 
Colectivo: 

Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020

Gallego
Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2019-2020.
 • Ábrese un prazo de reclamación e alegación de 5 días hábiles. Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo electrónico centrosplurilingues@edu.xunta.es.
   
Colectivo: 

Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020

Gallego
Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2019-2020.
 • Ábrese un prazo de reclamación e alegación de 5 días hábiles.  Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo  electrónico centrosplurilingues@edu.xunta.es.
   

Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020

Gallego
Xúntase a listaxe provisional de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2019-2020.
 
Ensinanza: 

Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019

Gallego

Publícanse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2019.

Servizo relacionado: 
Colectivo: 

Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntanse a Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020.

 

Colectivo: 

Publicadas as listaxes das axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Publicación das listaxes correspondentes ao establecido no artigo 17.1 da Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 24/04/2019).

Servizo relacionado: