Gallego

Listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Publicada a listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente, segundo o establecido no artigo 16.3 da Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 31/01/2022).

Estas listaxes foron publicadas na páxina web do programa: https://www.edu.xunta.gal/axudasle/

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023

Gallego

Resolución do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2022/2023.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 10 de xuño de 2022.

 

Resolución provisional de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Gallego

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/23

Gallego

Resolución do 18 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 31 de maio de 2022.

 

 

 

 

 

 

Colectivo: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2022.

Ensinanza: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2022.

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2022/2023

Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2022.

Ensinanza: 

Convocatoria da proba externa do programa Bachibac para o curso 2021-2022

Gallego

Resolución do 21 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2021/2022 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.

Ensinanza: 

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2022/2023. Centros públicos

adc
Gallego

Información en galego, castelán e inglés relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia. Contén ligazóns á plataforma de solicitude e á información.

Estas instrucións van dirixidas ás persoas participantes no programa de auxiliares de conversa en activo durante o curso 2021/2022 que desexen renovar no programa durante o curso 2022/2023.

Non se pode participar no programa de auxiliares de conversa en Galicia máis de tres cursos escolares consecutivos. É obrigatorio realizar a formación didáctica específica para auxiliares de conversa.

 

Departamento: 

Colectivo: 

Convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso 2022/2023. Solicitude de novas persoas candidatas

adc
Gallego

Desde o 1 de febreiro de 2022 ata o 7 de abril de 2022, o Ministerio de Educación y Formación Profesional abre a convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso escolar 2022/2023. Convócanse prazas de Auxiliares de Conversa de lingua alemá, chinesa, francesa, inglesa, italiana, portuguesa e rusa.

Dirixidas a graduados/as e estudantes universitarios/as no seu último ano académico dos seguintes países: Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Brasil, Bulgaria (inglés), Canadá (francés ou inglés), China, Dinamarca (inglés), Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas (inglés), Finlandia (inglés), Francia, Hungría (inglés), Irlanda, India (inglés), Italia, Luxemburgo (inglés), Malta, Marrocos (francés), Noruega (inglés), Nova Zelandia, Países Baixos (inglés), Países de Oceanía (Fixi, Illas Salomón, Tonga e Vanuatu), Polonia (inglés), Portugal, Reino Unido, Singapur (inglés), Suecia (inglés), Suíza (alemán ou francés) e Túnez (francés).

Ligazón á convocatoria: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998188/ficha.html

Información:

Departamento: 

Colectivo: