Gallego

Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa

Gallego

Xúntase Resolución provisional da Orde do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.

 

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022

Gallego

Resolución do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 10 de xuño de 2021.

 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2021/2022

Gallego

Xúntase a Resolución do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2021-2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de abril de 2021.

 

Ensinanza: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/2022

Gallego

Xúntase a Resolución do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021-2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de abril de 2021.

Ensinanza: 

Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/2022

Gallego

Resolución do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 31 de maio de 2021.

 

 

 

 

 

 

Colectivo: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/2022

Gallego

Xúntase a Resolución do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2021-2022.

  • O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de abril de 2021

Colectivo: 

Convocatoria da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac

Gallego

Resolución do 24 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2020/2021 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.

Ensinanza: 

DELF escolar en Galicia para o curso 2020/2021

DELF escolar en Galicia para o curso 2020/2021
Gallego

Información sobre as probas do DELF Escolar en Galicia curso 2020/2021.

 

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2021/2022. Centros públicos

Gallego
aux

Información en galego, castelán e inglés relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia. Contén ligazóns á plataforma de solicitude e á información.

Estas instrucións van dirixidas aos participantes no programa de auxiliares de conversa en activo durante o curso 2020/2021 que desexen renovar no programa durante o curso 2021/2022.

Non se pode participar no programa de auxiliares de conversa en Galicia máis de tres cursos escolares consecutivos.

 

Colectivo: 

Convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso 2021/2022. Solicitude de novos/as candidatos/as

Gallego
auxconversa

O Ministerio de Educación y Formación Profesional abre a convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso escolar 2021/2022. Convócanse prazas de Auxiliares de Conversa de lingua alemá, chinesa, francesa, inglesa, italiana, portuguesa e rusa.

Dirixidas a graduados/as e estudantes universitarios/as no seu último ano académico dos seguintes países: Alemaña, Australia, Austria, Bélxica (francés ou inglés), Brasil, Bulgaria (inglés), Canadá (francés ou inglés), China (chinés e inglés), Dinamarca, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia (inglés), Francia, Hungría (inglés), Irlanda, India (inglés), Italia, Luxemburgo (inglés), Malta, Marrocos (francés), Noruega (inglés), Nova Zelandia, Países Baixos (inglés), Países de Oceanía (Fixi, Illas Salomón, Tonga e Vanuatu), Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia (inglés), Suíza (alemán, francés ou italiano) e Túnez (francés).
 

  • Prazo aberto ata o 06 de abril de 2021.

Ligazón á convocatoria:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998188/ficha.html
 

Información:

Departamento: 

Colectivo: