Gallego

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020. Centros públicos

Gallego

Información en galego, castelán e inglés relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia. Contén ligazóns á información e aos documentos a descargar. Estas instrucións van dirixidas aos participantes no programa de auxiliares de conversa en activo durante o curso 2018/2019 que desexen renovar no programa durante o curso 2019/2020.

 

Colectivo: 

DELF escolar en Galicia para o curso 2018/2019

Gallego

Información relativa ás probas do DELF Escolar na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Colectivo: 

Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e/ou renuncias por correo electrónico ao enderezo: xsoie@edu.xunta.es ou por fax ao número 981546550, o que non exclúe facelo segundo o procedemento administrativo establecido.
Colectivo: 

Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019

Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019.

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2018-2019.
Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntase a listaxe definitiva de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2018-2019.
Ensinanza: 

Listaxe definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2018-2019.