Gallego

Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Colectivo: 

Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e/ou renuncias por correo electrónico ao enderezo: xsoie@edu.xunta.es ou por fax ao número 981546550, o que non exclúe facelo segundo o procedemento administrativo establecido.
Colectivo: 

Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019

Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019.

Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos para a incorporación á Rede de centros plurilingües para o curso 2018-2019.
Colectivo: 

Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntase a listaxe definitiva de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2018-2019.
Ensinanza: 

Listaxe definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2018/2019

Gallego
Xúntanse as listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2018-2019.

Listaxe definitiva das axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Listaxe definitiva das axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Tema: 

Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva

Gallego
ORDE do 4 de xullo de 2018 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Listaxe provisional das axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Listaxe provisional das axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

De acordo co establecido no artigo 15.2 ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar os erros e a falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias. A falta de presentación requirida e non achegada en prazo dará lugar á exclusión da convocatoria.

A documentación requirida deberá entregarse de acordo co previsto no artigo 5 e, para maior axilidade, solicítase a súa remisión por correo electrónico ao enderezo stemweek@edu.xunta.es.

Para máis información:  stemweek@edu.xunta.es    881997494

Tema: