Gallego

Dispoñible o banco de contidos de aulaPlaneta no Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA)

Gallego

Desde este luns 12 de marzo xa está dispoñible no EVA o acceso ao banco de contidos de aulaPlaneta. Trátase dunha ferramenta coa que a comunidade educativa (profesorado, alumnado…) pode ampliar e enriquecer a súa información coa consulta ao banco de contidos dixitais. Ofrece a posibilidade de buscar unha información de diversas maneiras: a través do buscador de texto, do buscador visual, mediante procuras temáticas, etc.

Inclúe máis de 400.000 recursos educativos non curriculares para fomentar a indagación e profundización do alumnado e do profesorado, e que conta con animacións, fotografías e gráficos de alta calidade, vídeos e fragmentos sonoros, estatísticas actualizadas, atlas mundial, cronoloxías, artigos de temas de actualidade e un navegador visual.

Guía de orientación académica e profesional para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Gallego

Down Galicia vén de actualizar a Guía de orientación académica e profesional para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual que ten por misión facilitar, na medida do posible, os medios para que as persoas que forman parte deste colectivo afronten axeitadamente a tarefa de descubrir e elixir os mellores camiños e alternativas para elas respecto ao seu futuro académico e profesional.

Pódese consultar na seguinte ligazón:

http://downgalicia.org/wp-content/uploads/2018/02/Guia-Orientacion-Academica-e-Profesional-2018.pdf

 

Robótica educativa no CEE O Pino

Gallego

O  centro atópase nos arrabaldes da cidade de Ourense. O CEE “O Pino” acolle alumnado ata os 21 anos de idade que presenten algún tipo de discapacidade psíquica ou sensorial.

A filosofía do centro xira principalmente ó redor da busca da aceptación, da autonomía e da felicidade. Formamos ó noso alumnado para acadar valores e actitudes para a súa vida.

O elemento capacitador é, sen dúbida, o Taller de Carpintaría; obradoiro dotado con máquinas profesionais que enriquece a oferta educativa. Que se complementa co obradoiro de Tecnoloxía, o de Informática, o de Habilidades da Vida Diaria e o Multidisciplinar.

A través dun currículo funcional pretendemos acadar: o seu desenvolvemento persoal, a súa autorregulación, así como o seu equilibrio emocional, entre outros.

A metodoloxía é activa e buscamos acadar a participación, motivación e o fomento da súa comunicación, imaxinación e creatividade.

Unha ferramenta valiosa é a innovación; por iso, decidímonos  a introducir a robótica educativa no currículo ofertado. A robótica educativa, entendida coma un conxunto de actividades pedagóxicas que apoian e fortalecen as áreas específicas do coñecemento e desenvolven competencias no alumnado. Esta experiencia sírvenos de canle para mellorar as habilidades, traballar o autoconcepto e fomentar o traballo en grupo. Sendo un elemento con moita carga motivacional.

 

IES Terra de Turonio: Regularizando o uso das plataformas e-aprendizaxe

Gallego

É un feito evidente que o uso das plataformas de xestión de aprendizaxe , mellor coñecidas como LMS, incrementouse nestes últimos anos. Con todo, queda un longo camiño para regularizar o seu uso e aplicar todo o seu potencial nas clases.

Moitas son as causas para que ou profesorado tente de usalas na aula como medio fundamental do aprendizaxe pero entre elas destaca unha: “A estupenda acollida que ten este medio no noso alumnado”.

Dende a miña experiencia nunca me atopei cun alumno que rexeitará esta nova canle de coñecemento. Ao contrario, alumnado con falta de interese pola materia amosaba un aumento tanto na súa concentración na aula como na súa dedicación á materia. Este dato non é nada que nos chame a atención posto que temos ante nós mozos e mozas que naceron e teñen absorbido no seu ser unha cultura dixital que non se lles pode eliminar ao chegar á aula.

Agora ben, cal é entón o problema para que o profesorado non faga das LMS o seu soporte diario de clase?. Entre moitos factores (falta de tempo, instalacións precarias, velocidade da internet….), penso que hai unha que predomina entre as demais, refírome á complexidade de uso . O profesorado loitamos tódolos días con aprender a usar moito software e apps para as nosas clases que fagan ca nosa materia sexa máis doada de comprender e próxima á vida cotiá.

Pero este non é o caso da plataforma AGUEIRO. Un pode empezar coa plataforma dende o minuto un. AGUEIRO ten unha característica que a diferenza doutras plataformas ou software de aprendizaxe e é a FACILIDADE de USO. A plataforma amósase limpa, eficaz e instantánea para traballar nun contorno interactivo.  Así pois , esta característica fixo que a propuxese ao meu IES como o medio ideal para achegar coñecementos ó alumnado.

 

Oferta de cursos NOOC

Gallego

O INTEF pon ao dispor do persoal docente novos cursos na modalidade NOOC (nano cursos en liña masivos e abertos). Esta nova proposta de actividades formativas presenta unha temática moi variada a través da cal se abordan moitas cuestións relacionadas co uso das novas tecnoloxías. Podedes consultar toda a oferta na seguinte ligazón.

Logo
Tema: 

O profesorado de todos os CRAs de Galicia reciben formación sobre “Escolas na Nube”

Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) puxeron a disposición de todos os Colexios Rurais Agrupados de Galicia “Escolas na Nube”, un proxecto de innovación educativa que tenta desenvolver unha contorna de colaboración e aprendizaxe en comunidade, baseada en servizos ‘cloud’ e software aberto.

Consellos de seguridade sobre o correo @edu.xunta.es

Gallego

No uso dos sistemas de información corporativos de Educación, é importante coñecer que o usuario/contrasinal empregado no acceso ao correo @edu, xade, datospersoais.... é o mesmo en todos os sistemas, polo que hai que ser especialmente coidadoso para evitar un posible problema de seguridade coa conta de usuario de Educación.

Por iso é moi importante que se garden todas as medidas posibles de prevención no uso ordinario dos sistemas de Educación.

Pode consultar os consellos na sección de "Consellos de seguridade"

 

Colectivo: 

A Revista Galega de Educación dá a coñecer os seus últimos monográficos

Gallego

A Revista Galega de Educación, de Nova Escola Galega, dá a coñecer a través da súa web os contidos dos monográficos publicados no ano 2017. Pódese consultar un resumo dos contidos nos PDF que se anexan.

Pódese obter máis información na seguinte ligazón.

RGE nº 69

Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 56 novos recursos educativos dixitais

Gallego

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 56 novos contidos educativos en formato dixital. Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 3.139 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden de:

Da actualización do manual de Debuxo Técnico II de Senén Olano Álvarez para 2º de bacharelato quen usou o procedemento de cesión de dereitos:

Debuxo técnico II

Das unidades didácticas interdisciplinar para 4º da ESO elaboradas por Felisa Redondo Valín quen usou o procedemento de cesión de dereitos:

espazoAbalar

Antídotos contra a violencia de xénero

A Revista Eduga publica no seu último número un artigo de Felisa Redondo e Miguel A. Martínez (IES Ánxel Fole) co título "Antídotos contra a violencia de xénero. Proxecto de intervención en materia de coeducación e igualdade". Pódese acceder ao artigo na seguinte ligazón.

Gallego
Eduga