Proxecto Terra
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Proxecta

 
 

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  • ONG "Arquitectura sen fronteiras" (colaboración)

Ámbito: patrimonio/desenvolvemento sustentable/paisaxe/ arquitectura/territorio.
Definición: coñecemento dos espazos que habita o alumnado, facendo fincapé na arquitectura e na identidade territorial.

Proxectos para o curso 2018/19: O dereito ao hábitat e os nosos patios escolares: propostas de transformación.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil, primaria, ESO, bacharelato e FP
Límite de centros participantes: 60
Criterios de selección:

 • Adecuación ás intencións educativas do proxecto.
 • Utilización de dinámicas metodolóxicas activas, cooperativas e centradas na experiencia e na contorna próxima do alumnado.
 • Implicación no proxecto dos axentes da comunidade educativa.
 • Ter participado con anterioridade nas actividades do Proxecto Terra.

Responsable do programa:

Nome: Xosé Manuel Rosales Noves e Alberto Fortes Novoa.
Departamento: coordinador, docente de secundaria.
Teléfono: 610 653 093, 616 603 125
Correo electrónico: proxectoterra@coag.es, alberto.fortes.novoa@edu.xunta.es

Obxectivos xerais

 • Contribuír a mellorar o coñecemento sobre os espazos que habitamos e sobre a identidade territorial de Galicia, mediante a toma de consciencia da implicación e responsabilidade da cidadanía na construción e posta en valor destes espazos.
 • Tomar conciencia dos problemas básicos da ocupación do territorio e da arquitectura cunha vision crítica e construtiva.
 • Entender a importancia do patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro, na conformación da identidade dunha comunidade.
 • Tomar conciencia da importancia dos nosos espazos vitais na nosa calidade de vida.

Palabras clave

Desenvolvemento sostible. Medio ambiente. Paisaxe. Arquitectura. Territorio

Obxectivos específicos

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Intervir nos niveis de formación obrigatorios -por chegar á xeneralidade da poboación- para presentar os problemas básicos da ocupación do territorio e da arquitectura.
 • Contribuír a poñer en valor o patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro.
 • Promover iniciativas xeneralizadas que favorezan a creación dunha cidadanía consciente do espazo vital onde se desenvolve e da importancia das súas actuacións sobre el.
 • Procurar unha innovadora mirada sobre o medio humanizado e non humanizado cunha vision crítica e construtiva.

Actividades e recursos

Todos os recursos elaborados están dispoñibles a través da web http://proxectoterra.coag.es

En relación ao desenvolvemento de propostas de transformación dos patios escolares, están á vosa disposición as charlas correspondentes á xornada de formación “Re-Pensando os patios escolares” que LUDANTIA desenvolveu en Pontevedra en marzo de 2017 e ás que se pode acceder no seguinte enlace:

http://tv.campusdomar.es/series/57fcae081f56a8aa6dfa3a9a

Tamén aconsellamos o seguimento das seguintes páxinas de Facebook:

Reinventando patios:

https://www.facebook.com/groups/1184639054950600/?multi_permalinks=1722723457808821&notif_id=1530893837661844&notif_t=group_activity

El Safareig

https://www.facebook.com/carmecols/

El nou Safareig

https://elnousafareig.org

E tamén a publicación:

Guía de diseño de entornos escolares

http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf

As unidades didácticas están categorizadas da seguinte forma:

Infantil

O conto “Sabela e as zocas máxicas” forma parte destes recursos educativos. A tráves de tres historias: O Segredo do faiado – O moletiño de pan – O tesouro da escola, contamos con orientar a observación e a vivencia dos espazos cotiás do alumnado de educación infantil no ánimo de facelas o máis diversas e completas posibles.

Primaria

Para educación primaria establecéronse tres escalas espaciais axustadas a cada un dos ciclos:

 • 1º ciclo: Os espazos inmediatos. O espazo trabállase utilizando a percepción, buscando as sensacións do alumnado ao enfrontalo coa paisaxe máis próxima e cos seus espazos inmediatos sen superar a rúa ou a aldea.
 • 2º ciclo: Os espazos intermedios. O espazo trabállase mediante a observación dos seus elementos constituíntes e das analoxías e diferenzas existentes entre espazos intermedios, poñendo como límite o barrio ou a parroquia.
 • 3º ciclo: Os espazos afastados. Afróntase a análise da interacción do home e do medio, de modo que permite albiscar o carácter dinámico do territorio. Esta análise faise en espazos afastados, o que posibilita o achegamento ao concepto de 'identidade territorial' como resultado de procesos históricos concretos.

 

 

Secundaria

 

 

 

Para educación secundaria (ESO, bacharelato e ciclos formativos) consideráronse os seguintes ámbitos de reflexión primordiais:

 • Arquitectura popular. Paseo polos presupostos, medios, factores condicionantes, contribucións e valores que se derivan da arquitectura anónima universal. Unha aproximación á nosa arquitectura vernácula como singular concreción dos principios universais que guían a estas arquitecturas.
 • Arquitectura contemporánea. Un achegamento, desde as súas orixes, aos conceptos e valores espaciais da arquitectura moderna. O coñecemento de novas linguaxes e a valoración do pluralismo arquitectónico actual, tanto a nivel universal coma do noso contorno.
 • Identidade territorial.- Descrición do proceso histórico de conformación territorial do noso país a través do estudo das nosas formas territoriais básicas, dende a aldea, a parroquia e a vila ata a cidade e a área metropolitana.
 • PAGUS: Galicia, un país de paisaxes.- A recente publicación do novo currículo da LOMCE contempla a materia de libre elección de centros de “Paisaxe e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO. Co fin de que puiderades contar con estes novos recursos no inicio do curso e os teñades en conta no momento de elexir as materias a impartir, aportamos os nosos materiais sobre Paisaxe “PAGUS. Galicia un país de paisaxes”PAGUS: Libro do alumnado PDF PAGUS: Guía do profesorado PDF

Actividades complementarias:

Os centros de educación secundaria poden solicitar estas actividades se previamente traballan unha das unidades didácticas co alumnado participante na actividade. Estas actividades terán que ser solicitadas independentemente da inscrición no Plan Proxecta dacordo á convocatoria anual específica, enviando correo a  proxectoterra.actividades@coag.es

 • Visitas guiadas de "Arquitectura e cidade": teñen unha cota de inscrición de 50 €, os centros faranse cargo do custo do transporte.
 • Intercambios Territoriais: teñen unha cota de inscrición de 250€, os centros faranse cargo do custo do transporte.

Ligazóns a recursos complementarios

 

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Motivación e sensibilización do alumnado coa importancia e repercusión que a calidade dos espazos que habitamos ten para as nosas vidas.

5. Grao de recoñecemento, valoración e crítica da calidade dos espazos recollidos no proxecto desenvolvido: centro escolar, contorna próxima.....
 
6. Valoración e grao de viabilidade das propostas incorporadas no proxecto para a mellora destes espazos cos medios dispoñibles.