Programas 2016/17

Proxecta

[actualizado o 15/09/2017]

 


Consellería do Mar + Consellería de Medio Rural (FOGGA) + Consellería de Sanidade

1. Aliméntate ben (modalidades: Xermoliño - Xermolón - Froita na escola - Lácteos na escola - Ponlle as pilas ao teu bocata - O sabor da aventura está no mar - Cociñando con saúde - Fai eco do lóxico) (Reformulado 2017/18)


Presidencia da Xunta de Galicia

 

 • Secretaría Xeral para o Deporte-Fundación Deporte Galego:

2. PDC (proxecto deportivo de centro) - CENTROS ACTIVOS E SAUDABLES (modalidades: PDC - DAFIS - Xogade - Máis e mellor actividade física - Móvete+)

 • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

3. Aprendo programando

4. Rapazas emprendedoras nas TIC

5. Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional (novidade 2017/18)


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

 

 • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea:

6. Cooperación galega: O mundo que queremos

7. +Comunidade

8. Campaña Mundial pola Educación (novidade 2017/18)

 • Secretaría Xeral da Igualdade:

9. Por 365 días de respecto e igualdade (reformulado 2017/18)

10. Donas de si (reformulado 2017/18)


Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio

11. Paisaxe e Sustentabilidade

12. MeteoEscolas

13. Protexe o teu medio

14. Proxecto Terra

15. Recíclate con Sogama

16. Proxecto Ríos

17. Protexe os animais

18. Naturézate


Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

 • Instituto Galego de Consumo:

19. Consumópolis

20. Galicons-net

 • Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral:

21. Moitavista na Escola


Consellería de Sanidade

22. Clases sen fume

23. Salvavidas

24. Xente con Don

25. Apuntámonos a non beber (novidade 2017/18)


Consellería de Política Social

26. Parlamento Xove

27. Rede de Centros Escolares Solidarios

28. Voluntariado miúdo: Móvete!

29. Correspondentes xuvenís 3.0

30. Conecta Cultura

31. Aulas I+I: Inclusivas e Igualitarias

32. Quérote+


Consellería do Medio Rural e do Mar

33. O monte vivo

34. Liga de debate forestal (novidade 2017/18)


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 • Secretaría Xeral de Política Lingüística:

35. Nós tamén creamos!

36. Fitofaladoiro

37. Proxecto didáctico Antonio Fraguas

38. Proxectos de innovación en dinamización lingüística

 • Centro Galego de Artes da Imaxe:

39. Cinema en curso

40. Fotografía en curso

41. Cined

 • Dirección Xeral do Patrimonio Cultural:

42. Educación patrimonial (modalidades: Mirando polo Camiño - Patrimonio Etnolóxico da Ribeira Sacra - Paisaxe cultural do esteiro do Ulla e da marxe sur da Arousa - Memoria da industria, memoria do mar). (reformulado 2017/18; antigo "Mirando polo Camiño")

 • Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa:

43. Educación en valores e cidadanía global

 • Axencia Galega de Industiras Culturais:

44. Formando creador@s (reformulado 2017/18, antigo "Ti es creador/a")


 

Ministerio do Interior

 • Dirección Xeral de Tráfico:

45.  Mobilidade sostible e segura