Salvavidas
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Sanidade
  • Servizo Galego de Saúde
   • Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Coordinación Autonómica de Transplantes)

Ámbito: saúde / solidariedade
Definición: fomento de actitudes favorables nos escolares cara á doazón e os transplantes.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 5º e 6º de primaria, ESO, bacharelato, FP e adultos
Límite de centros participantes: 30
Límite de participación: 4 docentes/centro e 70 alumnos/as por centro.
Criterio de selección:

 • Adecuación do proxecto presentado aos obxectivos do programa

Responsable do programa:

Nome: Marta Álvarez Vázquez
Departamento: Coordinación Autonómica de Transplantes da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue
Teléfono: 881 542 863
Correo electrónico: marta.alvarez.vazquez@sergas.es

Xustificación

Hai máis dunha causa pola que unha persoa falecida finalmente non axuda a salvar outras vidas a través da doazón. Por encima de todas está a negativa familiar, cuxa tasa é especialmente alta en Galicia, situándose nos últimos anos entre un 20% e un 29%.

Obxectivo xeral

Crear un proxecto interdisciplinario que traballe a doazón e o transplante de órganos desde diferentes perspectivas, para concienciar aos máis novos, a través dunha información correcta, sobre o beneficio que a doazón e o transplante ten para o sociedade, xa que eles representan o futuro e teñen unha repercusión directa sobre o seu entorno familiar, académico e social.

Palabras clave

Doazón de órganos. Solidariedade

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Identificar os erros conceptuais en torno ao proceso de doazón e transplante.
 • Compartir coñecementos e experiencias coas persoas implicadas (doadores, persoas en espera de transplante, persoas transplantadas, familiares, persoal sanitario).

PARA O PROFESORADO

 • Proporcionar información e recursos concretos de aplicación na aula.
 • Impulsar actitudes solidarias cara a doazón.

Actividades e recursos

 • Traballo co alumnado da temática sobre doazón e transplantes que se trata no Proxecto Salvavidas (polo menos a temática de tres unidades). Estas unidades pódense descargar no seguinte enderezo: http://www.sergas.es/Doazon-e-Transplantes/Proxecto-Salvavidas
 • Pódense ver traballos finais, como material de referencia para o profesorado e para o alumnado no seguinte enderezo: http://www.sergas.es/Doazon-e-Transplantes/Plan-Proxecta
 • Participación no programa de charlas divulgativas sobre doazón e transplante organizadas pola Coordinación Autonómica de Transplantes da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, e no que se valorará a colaboración do centro na organización da actividade e a motivación ao alumnado na participación activa.
 • Opción de participar nos concursos de curtas ou carteis que cada ano convoca a Coordinación Autonómica de Transplantes da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue e nos que se valora a calidade e utilidade da información que ofrece a favor da doazón.

Produto final

Presentación dun traballo final en formato libre, coa participación de todo o alumnado de forma individual ou conxunta, e cuxo contido tratará sobre o beneficio da doazón e dos transplantes.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Grao de participación e implicación do alumnado na temática sobre doazón e transplantes que se trata no Proxecto Salvavidas (polo menos a temática de tres unidades).

5. Grao de participación no programa de charlas divulgativas sobre doazón e transplante organizadas pola Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia, e no que se valorará a colaboración do centro na organización da actividade e a motivación ao alumnado na participación activa da mesma.

6. Calidade do traballo final en formato libre, coa participación de todo o alumnado de forma individual ou conxunta, e cuxo contido trata sobre o beneficio da doazón e os transplantes.