Encontre a súa información...

MeteoEscolas
Mér, 16/07/2014 - 11:00
[actualizado o 19/09/2016]
 

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
  • Subdirección Xeral de Metereoloxía e Cambio Climático
  • MeteoGalicia

Ámbito: ciencia e tecnoloxía / medio ambiente
Definición: coñecemento do clima e meteoroloxía de Galicia a partir da observación na escola.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil, primaria, ESO, bacharelato, FP, educación especial.
Límite de centros participantes:  ata 40 centros, dos cales un máximo de 10 serán novos. Todos deben cumprir a calidade mínima esixida polo programa, segundo os criterios de selección.
Criterios de selección:

 • Obxectivos que se queren acadar, plan de traballo e metodoloxía no marco da educación en proxectos (0-4 ptos).
 • Desenvolvemento das actividades nas distintas áreas educativas (interdisciplinariedade do proxecto) (0-2 ptos).
 • Participación do maior número de alumnos, así como distintas etapas educativas, sempre que sexa posible (0-2 ptos).
 • Beneficios do proxecto, difusión dos resultados e interación co contorno do centro escolar (0-2 ptos).

Responsable do programa:

Nome: Natalia Solovieva Soloviev, María de los Ángeles Lago Núñez e Ana Lage González
Departamento: Xestión de Proxectos de Meteogalicia, Departamento de Observación e Climatoloxía, Predición Meteorolóxica
Teléfono: 981 957 467 / 881 999 646
Correo electrónico: administracion.meteogalicia@xunta.es

Xustificación

Creación dunha comunidade global de profesorado, alumnado e persoal científico traballando na tarefa común de coñecer mellor o clima galego, incidindo na necesidade de investigar para coñecelo.

Obxectivo xeral

Mellorar as competencias do alumnado en temas medioambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como desenvolvendo diversas competencias de xeito interdisciplinar.

Palabras clave

Meteoroloxía. Clima. Tempo. Investigación. Observación.

Obxectivos específicos

A comunidade global que pretende formar o programa farase coa axuda dun equipamento básico (termómetro de máxima/mínima e un pluviómetro) e tamén con material de apoio que se poderá descargar da web de MeteoGalicia.

Coa supervisión do profesorado, o alumnado tomará os datos de precipitación, temperaturas máxima e mínima na súa MeteoEscola. Unha vez introducidos na web de MeteoGalicia, os datos permiten obter unha serie de estatísticas como a temperatura máxima media de cada mes, a precipitación acumulada, ademais doutros estudos. Isto tamén permitirá comparar estes datos con outras MeteoEscolas do arredor ou coas estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia.

Aínda que a recollida de datos é un dos primeiros obxectivos, o proxecto MeteoEscolas vai máis alá, coa realización de actividades involucrando as distintas áreas de coñecemento. Deste xeito chegarase á adquisición das competencias básicas por parte dun equipo interdisciplinario que pode incluír a profesorado de ciencias da natureza, física, matemáticas, ciencias sociais ou plástica, entre outros, todo nun marco dunha aprendizaxe baseada en proxectos. A difusión das actividades realizadas ao abeiro do programa permitirá trasladar as inquedanzas e os coñecementos do clima local ao contorno do centro escolar.

Calquera centro pode descargar na páxina web de MeteoGalicia distintos materiais de apoio, na seguinte ligazón (http://www.meteogalicia.es/web/formacion/formacionIndex.action?request_locale=gl). Entre estes materiais figuran: libros de actividades, unidades didácticas, exposición Expometeoro, pósters, etc., adaptados os distintos niveis educativos dende infantil ata secundaria.

PARA O ALUMNADO

 • Observar o tempo da súa escola a través da recollida de datos de temperaturas máximas e mínimas e pluviometría.
 • Introducir os datos na web de Meteoescolas.
 • Realizar unha serie de estudos cos datos recollidos.
 • Desenvolver de xeito interdisciplinario competencias en investigación medio ambiental, participando nas actividades deseñadas a tal efecto polo centro.

PARA O PROFESORADO

 • Deseñar e coordinar actividades relacionadas coa meteoroloxía, involucrando as distintas áreas de coñecemento.
 • Supervisar o traballo de recollida de datos do alumnado.
 • Formar un equipo interdisciplinario no que se engloben todo tipo de áreas educativas.
 • Establecer unha aprendizaxe baseada en proxectos.
 • Difundir as actividades ao contorno do centro escolar.

Esixencias na elaboración dos proxectos:

 • Propostas de actividades concretas.
 • Interdisciplinariedade.
 • Impacto do proxecto (número de alumnos implicados tendo en conta o número total do alumnado do centro).

O centro comprométese a usar e conservar en bo estado o material prestado dun ano para outro.

Actividades e recursos

 • Formación: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado ao comezo do curso.
  Lugar: sede de MeteoGalicia
  Duración: 3 h
  Esta formación non se certifica como formación do profesorado.
 • Actividades: os centros participantes no programa MeteoEscolas terán prioridade para:
  • Conferencias sobre meteoroloxía e instrumentación.
  • Visitas guiadas a unha estación metereolóxica.
  • Lanzamento dunha radiosondaxe.
   Nota: MeteoGalicia non se fai cargo do traslado do centro ás súas instalacións.
 • Web de referencia: http://www.meteogalicia.es/web/formacion/formacionIndex.action

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades que o centro considere que mellor poden canalizar as aprendizaxes (realización de murais, material audiovisual diverso, exposicións, etc.). Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado.

Criterios de avaliación das memorias finais

 1-3: criterios xerais do Plan Proxecta.

Criterios específicos do programa MeteoEscolas:

 1.  Precisión e frecuencia na toma de datos meteorolóxicos realizado polo alumnado do centro.
  A avaliación deste criterio farase a través do cómputo de datos inseridos na web de MeteoGalicia, tendo sempre en conta unha correcta colocación e mantemento da estación meteorolóxica do centro. Así mesmo, é obrigatorio a introdución na web da rede MetoEscolas a observación dos meteoros (treboada, néboa, etc.).
  Este criterio soamente será avaliado se posteriormente se usan os ditos datos para facer outras tarefas e/ou estudos nas actividades que engloba o proxecto.
 2. Actividades educativas realizadas ao longo do proxecto.
  Valorarase a orixinalidade e calidade das distintas actividades que realice o centro.
  Ademais, valorarase a comparativa dos datos recollidos no centro con datos de estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia ou doutros centros, con zonas climáticas distintas.
 3. Impacto e difusión do proxecto
  Revistas, murais, blogs e outras publicacións do centro ou medios de comunicación (prensa e radios locais, etc.). 

Observación: Para valorar todas as actividades realizadas é obrigatorio demostrar a súa realización, con evidencias ou testemuños gráficos (fotos, videos, ligazóns a blogs, etc.).