Formación

CURSO 2016/17

Programa “Aliméntate ben”

Xornada de formación inicial (Santiago de Compostela, venres 11 de novembro de 2016)

Programa “Aprendo programando”

 

Programa “Cine en curso”

Xornada de formación inicial (A Coruña, 22 de outubro de 2016)

Programa “Cined”

 

Programa “Clases sen fume”

 

Programa “+Comunidade”

 

Programa “Conecta Cultura”

 

 

Programa “Consumópolis”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Cooperación galega”

sen certificar

Programa “Donas de si”

 

Programa “Educación en valores e cidadanía global”

 

a través da UNESCO, certificable

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

CURSO 2015/16Proxecta

 

Xornadas

G1502014 Xornada Plan Proxecta 2016

G1514001 XVII Foro galego de educación en igualdade

Programa “Recíclate con Sogama”

G1501021 A xestión de residuos urbanos no modelo Sogama

G1501002 A xestión e tratamento dos residuos urbanos no modelo Sogama

Programa “Clases sen fume”

G1501026 O profesorado como axente de saúde

Programa “Nós tamén creamos!”

G1501044 Do conto ao cine. Alfabetización audiovisual en galego

Programa “Terra”

S1502011 Proxecto Terra: “A construción do territorio e a Paisaxe”. Edición 2015-2016

Programa “Galicons-net”

G1501023 Consumo e Xénero

G1501016 Comercio electrónico

G1501036 Traballando coa publicidade na aula

Programa “Por 365 días de respecto e igualdade”

G1501022 Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo

Programa “Donas de si”

G1501024 Estratexias para a promoción da igualdade no ámbito educativo I

G1501028 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero