Boletín informativo

Plans, programas e convocatorias

19/08/2016 | 09:00

Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou...

01/08/2016 | 15:43

Adxudicación definitiva de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres

01/08/2016 | 10:43

Xúntase a Resolución do concurso de méritos asinada polo Director Xeral de Centros e Recursos...

29/07/2016 | 14:26

Relación definitiva do baremo (Fase A+ Fase B) para a cobertura de prazas de persoas asesoras do...

15/07/2016 | 12:16

Xúntase a Relación de puntuacións definitivas asignadas a cada unha das persoas aspirantes ao...

14/07/2016 | 14:11

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de...

12/07/2016 | 10:51

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos en atención...

06/07/2016 | 09:54

Publícase a relación de persoal interino e substituto de educación secundaria, de formación...

Actividades formativas

06/07/2016 | 14:14
logo

A Consellería de Política Social acaba de facer público o Plan de formación en atención temperá...

23/06/2016 | 13:41
Logo Ministerio

O CNIIE, pertencente ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, promove o Plan Estratéxico...

23/06/2016 | 11:38
Logo do MECD e o CNIIE

O Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) dependente do Ministerio de...

21/06/2016 | 09:00

Xúntase a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso...

15/06/2016 | 15:15

Publicadas as actividades de formación para o profesorado de Formación Profesional a realizar...

13/06/2016 | 11:38

O Centro de Documentación Teatral (CDT) do INAEM pon en marcha, coa denominación de...

10/06/2016 | 10:50
Logo de eTwinning Galicia

Publicouse a convocatoria de plans de formación permanente do profesorado en centros para o...

03/06/2016 | 10:10
Logo da Embaixada eTwinning Galicia

Convidámosvos a crear un grupo de traballo ou seminario para os docentes interesados/as en...

01/06/2016 | 08:46

Xúntase a Resolución do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación...

27/05/2016 | 09:07
Logo do Congreso

O Grupo de Educación Vial da Policía Local de Narón organiza o I Congreso Galego de Seguridade e...

27/05/2016 | 09:00
Logo de Parentnets

O vindeiro 2 de xuño de 2016 impartirase unha formación presencial en Santiago de Compostela...

13/05/2016 | 10:01
Logo do XVI Congreso Nacional e VII Iberoamericano de Pedagoxía

A Sociedade Española de Pedagoxía convoca este congreso (SEP 2016) en Madrid do 28 ao 30 de xuño...

Axudas e premios

19/08/2016 | 09:06

Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria...

28/07/2016 | 13:39

Xúntanse as Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios de bacharelato...

27/07/2016 | 07:30

Xúntase a Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de...

04/07/2016 | 10:35
Froita na escola

Hoxe sae publicada no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 17 de xuño de 2016 pola...

23/06/2016 | 15:53

Xúntase a Resolución provisional do 21 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación,...

17/06/2016 | 13:52
Cartel do congreso

Co motivo da celebración do...

08/06/2016 | 19:35

A asociación 'Mejora tu escuela pública' convocou os seus premios de boas prácticas educativas...

08/06/2016 | 11:10
Cartel de "Nós tamén creamos!"

Resolta a  V edición dos Premios a curtas de animación en galego desenvoltas no marco do...

Anuncios lexislación

Xúntase a Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado...

Xúntase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación...

Xúntase o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación...

Xúntase a Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos...