Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

EdugalIA

Informe de conclusións da CPM

Estatísticas da CPM de EdugalIA

Análise Edugalia

 

Consulta Preliminar ao Mercado do proxecto EdugalIA

A documentación do proxecto pode consultarse nas seguintes ligazóns: Contratos de Galicia - Plataforma de Contratación del Sector Público.

 

Documents on EdugalIA can be found following these links: Contratos de Galicia - Plataforma de Contratación del Sector Público.

 

 

EdugalIA