Servizos

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

Dicionario

Dicionario de galego

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Substitutos

Xestión de substitucións

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Platega

Plataforma de teleformación galega

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

FCT

Formación en centros de traballo

Comedores: simulación taxa

Simulador do cálculo da taxa de comedores

Fondolibros

Fondolibros

DRDespe

Estatística de educación especial

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais