Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Dicionario

Dicionario de galego

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos de réxime xeral

DRDadi

Estatística de atención á diversidade

DRDespe

Estatística de educación especial

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

drdrespe

DRD de rexime especial

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Fondolibros

Fondolibros

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Páginas

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Páginas

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares

Substitutos

Xestión de substitucións

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

drdrespe

DRD de rexime especial

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

DRDadi

Estatística de atención á diversidade

Páginas