Inicio

 

drdrespe 2021/2022

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CAD, CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, ES, ESAD, ESDA, ESMU

e IES, CIFP, Cen. Pub que contan con autorización para impartir algunha ensinanza de réxime especial.

Amplíase o prazo ata o xoves 31 de marzo de 2022

Os centros que responden a tipoloxía: EMUSPR entrarán a cubrir os datos nunha fase posterior que se comunicará no seu momento.

 

Instruccións