Inicio

 

drdrespe 2022/2023

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, ES, ESAD, ESDA, IES, CIFP, Cen.Pub autorizados a impartir algunha ensinanza de réxime especial.

O prazo abrangue dende o 8 de maio ao 26 de maio de 2023, ambos inclusives

 Ampliase o prazo ata o 7 de xuño (agás ESMU e EMUSPR)

 

(Para os centros coa tipoloxía: ESMU Municipal e EMUSPR, a recollida de datos está bloqueada polo momento. Informarase debidamente a estes centros do seu desbloqueo cando proceda iniciar coa súa recollida, que terá lugar cara o 31 de maio).

Instruccións