Inicio

 

drdrespe 2020/2021

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CAD, CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, EMUSPR, ES, ESAD, ESDA, ESMU

e IES, CIFP, Cen. Pub que contan con autorización para impartir algunha ensinanza de réxime especial.

O prazo para cubrir a información abrangue dende o mécores 24 de febreiro ao venres 12 de marzo de 2021

 

Instruccións