Inicio

 

drdrespe 2022/2023

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, ES, ESAD, ESDA, IES, CIFP, Cen.Pub autorizados a impartir algunha ensinanza de réxime especial. (O prazo para estes centros pechou o 7 de xuño)

 

ESMU, EMUSPR

Amplíase o prazo para as ESMU e EMUSPR para cubrir o DRDRESPE ata o 21 de xullo

 

Instruccións