Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

O inicio efectivo das clases será o luns 16 de setembro, segundo o calendario escolar 2019/2020 e as instruccións trasladadas desde o servizo de inspección no día de onte

Polo tanto o luns 16 as clases darán comenzo ás 8.30h

Segundo acordo do claustro no día de hoxe, o luns ás 8.30h o alumnado de 1º de ESO terá a presentación no ximnasio mentres o resto do alumnado subirá ás aulas e terá a presentación con cada titor ou titora cando corresponda

Hoxe ou mañá publicaremos por este medio o horario dos cursos

A Lista de grupos estará publicada no taboeiro do centro antes das 8.30h do luns 16

 

Como todos os anos, un grupo de alumnos/as de ESO do IES Isidro Parga Pondal irá tódos os xoves lectivos comer ao CEIP Fogar acompañados por un docente.

Esta medida está dirixida ao alumnado con necesidades ou falta de tempo para ir e volver desde a casa ao centro os xoves ao mediodía.

O número máximo será de dez alumnas/os.

Os criterios para a elección do alumnado acompañado é:

+ Alumnado con necesidades educativas especiais.

+ Alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO, nese orde de prioridade.

+ Maior distancia á casa desde o centro.

A petición deberá facerse no centro antes do día 20 de setembro (incluído) dirixida ao Director.

A resolución será publicada no taboleiro e na páxina web do centro antes do 24 de setembro.

O inicio da actividade será o xoves 26 de setembro se as condicións do comedor do colexio son as adecuadas.

Confirmarase o inicio da actividade por páxina web.

O servizo non é de balde e rexerase segundo o DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

A entrega de notas será o vindeiro mércores ás 16.30h horas.

O inicio do periódo de reclamacións comenzará igualmente ás 16.30h do mércores e estenderase até ás 12.00h do xoves 5.

O período de matrícula extraordinaria comenzará o Xoves 5 ás 9.00h da mañá e extenderase até o martes 10h ás 14.00h.

Con todo, os días e horario preferido para facer a matrícula extraordinaria son:

Xoves pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 1º ESO, e 1º e 2º de bacharelato.

Xoves pola tarde, de 16.00h até ás 20.00h: 2º e 3º da ESO.

Venres pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 3º e 4 da ESO.

Venres pola tarde, de 16.00h até ás 18h: calquera curso.

É preferible que todo o alumnado se matricule en estas datas, xa que as matrículas feitas a partir do luns 9 non poderán elixir optativas.

 

Achégase a listaxe dos libros para o curso 2019/2020.

Respecto o ano pasado, só hai un cambio en 1º da ESO: Matemáticas pasa de non ter libro a ter un coa recomendación de non compralo até falar co docente.

Fe de erratas: o idioma do libro de Latín de 4º ESO é CASTELÁ. O libro de texto marcado como "diversificación" da materia de Inglés en 4º da ESO non hai que compralo. O resto é correcto.