Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

ADULTOS

Realización das probas: 2 de xuño de 2017

Ámbito científico-tecnolóxico:

Presentación 9:00

Duración: 150 min

O alumnado poderá utilizar calculadora científica non programable.

Puntuación necesaria para superar a proba: 27 de 55 puntos

Ámbito social:

Presentación 12:00

Duración 60 min

Puntuación necesaria para superar a proba: 12 de 25 puntos

Ámbito da comunicación:

Presentación 15:45 

Duración: 180 min

Puntuación necesaria para superar a proba: 50 de 100 puntos 

Os aspirantes deberán presentarse a todas as probas co DNI.

As cualificacións provisorias publicaranse en www.edu.xunta.es o 15 de xuño (prazo de reclamacións 5 días hábiles)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioG0164-020217-0003_gl.html