Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Inglés

Departamento de Inglés

Espazo onde obter información do departamento de Inglés do IES Isidro Parga Pondal. 

Click on the image of the flag to see the photos of our school trips.

Xa podedes consultar a Programación Didáctica de Inglés, cos contidos mínimos, criterios de avaliación e cualificación para os distintos niveis que se imparten no centro, dispoñibles tamén na aula virtual de cada curso. A programación aínda está pendente de aprobación por parte da Inspección de Educación.

Criterios para superar a materia de anos anteriores de final de curso 19-20:

  • Ter entregados os DOUS CADERNOS de repaso do ano pendente.  Para iso, volveremos a subir ás diferentes plataformas de ensino virtuais dos profesores , o caderno de recuperación da primeira parte do curso, feitos e entregados xa en febreiro, para aqueles alumnos que non o fixeron nese momento.  A entrega dos dous cadernos feitos suporá un 5 na nota de pendentes.   
  • Se, ademais, o alumno presentouse ó exame da primeira parte do curso en febreiro terase en conta esa cualificación, sempre se o beneficia para subir de nota.
  • Ampliamos os prazos de entrega dos cadernos:
    • 11 Maio entrega cadernos pendentes 1º Bacharelato
    • 15 Xuño entrega cadernos pendentes 1º, 2º e 3º de ESO

Coma fai anos, neste segundo trimestre do curso, os/as alumnos/as de 1º bacharelato graban uns vídeos presentando diferentes zonas de Carballo, este ano ampliado incluso a Entrecruces.  Aquí tedes un vídeo recopilatorio dos mellores momentos.  Moitos parabéns ós alumnos participantes polo seu entusiamo, alegría e imaxinación, que nestes momentos son esenciais.

Grazas a Xairo Campos pola realización e a Lara Sestayo, Alejandro Couto e Manuel Galán pola dirección creativa.

 

Aquí tedes os exercicios que compoñlen o booklet de actividades para o alumnado pendente que quedan por facer no curso, para aqueles de vós que non mercáchedes as actividades en conserxería no seu momento.  Sería a segunda metade dos exercicios, dende as Unidades 5 ata o final.

Lembrade que na proba final preguntaríase toda a materia, centrándose sobre todo dende a Unidade 5 en adiante en canto a gramática e vocabulario.

Quedamos a espera de instruccións sobre o desenrolo do curso.

Departamento de Inglés

Dentro dos requisitos da convocatoria de PIALE, comparto esta memoria-difusión da miña experiencia educativa no Canadá en novembro-decembro de 2019 con toda a comunidade educativa do I.E.S Isidro Parga Pondal.

Susana Méndez Piñeiro, departamento de Inglés.

Canada Piale 2019

Some of our 1º Bach students did a great job reading one of the best stories by Edgar Allan Poe: "The Masque of the Red Death".

They were working with the Music, Galician language, Library and ICT Departments on a special day dedicated to Halloween-Samaín.  It was a fantastic introduction to Samhain, the old Celtic tradition, brought to the USA by Irish immigrants and spread around the world.  Never forget that it is also part of our culture = Samaín!!