Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

Unha vez superadas todas as actividades do curso recibirás a autorización do titor para presentarse á proba final. Estas probas convócanse aproximadamente cada dous meses. E é posible elixir o día da semana que mais conveña tendo en conta o horario habitual da aula.


 

 Convocatorias 2018

Nº Convocatoria

Mes/Año

Días

Fecha tope de entrega de ejercicios

118

Diciembre 2017

del 11 al 15

29 de noviembre

119

Febrero 2018

del 5 al 9

24 de enero

120

Abril 2018

del 16 al 20

4 de abril

121

Junio 2018

del 4 al 8

23 de mayo

122

Octubre 2018

del 1 al 5

19 de septiembre

123

Diciembre 2018

del 10 al 14

28 de noviembre