Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

Unha vez superadas todas as actividades do curso recibirás a autorización do titor para presentarse á proba final. Estas probas convócanse aproximadamente cada dous meses. E é posible elixir o día da semana que mais conveña tendo en conta o horario habitual da aula.