Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Listaxe de programacións e contidos mínimos Curso 2023-24

 

Nivel Materia
1º ESO 2ª lingua estranxeira (francés) - 1º ESO
Educación física - 1º ESO
Educación plástica, visual e audiovisual - 1º ESO
Lingua castelá e literatura - 1º ESO
Lingua estranxeira (inglés) - 1º ESO
Lingua galega e literatura - 1º ESO
Matemáticas - 1º ESO
Xeografía e historia - 1º ESO
3º ESO 2ª lingua estranxeira (francés) - 3º ESO
Bioloxía e xeoloxía - 3º ESO
Cultura clásica - 3º ESO
Educación en valores cívicos e éticos - 3º ESO.pdf
Educación física - 3º ESO
Educación plástica, visual e audiovisual - 3º ESO
Física e química - 3º ESO
Lingua castelá e literatura - 3º ESO
Lingua estranxeira (inglés) - 3º ESO
Lingua galega e literatura - 3º ESO
Matemáticas - 3º ESO
Xeografía e historia - 3º ESO
 4º ESO  Latín - 4º ESO
1º BAC 2ª lingua estranxeira (francés) - 1º BAC
Bioloxía, xeoloxía e ciencias ambientais - 1º BAC
Debuxo técnico I - 1º BAC
Economía - 1º BAC
Educación física - 1º BAC
Filosofía - 1º BAC
Física e química - 1º BAC
Historia do mundo contemporáneo - 1º BAC
Latín I - 1º BAC
Lingua castelá e literatura I - 1º BAC
Lingua estranxeira (inglés) - 1º BAC
Lingua galega e literatura I - 1º BAC
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais - 1º BAC
Matemáticas I - 1º BAC
Proxectos artísticos - 1º BAC
2º BAC Latín II - 2º BAC

 

Criterios de cualificación (cursos pares)

CS ASIR - FOL e EIE
Departamento de Artes Plásticas
Departamento de Economía
Departamento de Educación Física
Departamento de Filosofía
Departamento de Física e Química
Departamento de Francés
Departamento de Inglés 2º ESO
4º ESO
2º BAC
Deartamento de Lingua Castelá
Departamento de Lingua Galega
Departamento de Matemáticas
Departamento de Xeografía e Historia