Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Informática

No noso centro impartese o ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

O curso consta de 2000 horas de formación, das que 384 son de Formación en Centros de Traballo, na que os alumnos realizan prácticas en empresas colaboradoras do centro.

O primeiro curso abrangue de mediados de setembro ata mediados de xuño, onde os alumnos realizan prácticas e asisten a clases teóricas no propio centro. No segundo curso de mediados de setembro ata finais de marzo aproximadamente a mecánica é a mesma, mentres que dende o mes de abril ata mediados de xuño os alumnos realizan as súas prácticas nunha empresa. Ao tempo que se realizan as prácticas o alumnado realiza un proxecto fin de ciclo que debe presentar ao profesorado de departamento para finalizar a súa aprendizaxe.

A distribución das materias é a seguinte:

Materia Horas Curso ECTS Sesións Semanais
Implantación de Sistemas Operativos 213 15 8
Planificación e Administración de Redes 213 12 8
Fundamentos de Hardware 107 6 4
Xestión de Bases de Datos 183 11 7
Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información 133 7 5
Administración de Sistemas Operativos 140 8 8
Servizos de Rede e Internet 140 8 8
Implantación de Aplicacións Web 122 6 7
Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos 70 5 4
Seguridade e Alta Disponibilidade 105 6 5
Proxecto de Administración de Sistemas Informáticos en Rede 26 5 -
Formación en Orientación Laboral 107 5 4
Empresa e Iniciativa Emprendedora 53 4 3
Formación en Centros de Traballo 384 22 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read this page in English

Nesta páxina podes consultar o documento co currículo completo do ciclo

A finais do mes de abril a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, puxo en marcha REGADual, Rede Galega de Dinamización da FP dual, da que este centro forma parte.

Como responsable desta dinamización, trasladovos que as funcións asociadas a mesma son:

  • Facer prospección de empresas.
  • Atender as necesidades formativas das empresas, dando a coñecer os perfís profesionais axeitados en cada caso e fomentando o achegamento das empresas ós centros educativos.
  • Atender ás necesidades dos titores e titoras dos centros de traballo e dos centros educativos no desenvolvemento das súas funcións.
  • Asesorar a todos os actores participantes nos proxectos de FP dual de cara a realizar unha xestión de calidade.
  • Formar e informar aos mesmos e realizar outras actuacións relacionadas coa FP dual.
  • Divulgar a FP dual entre o alumnado doutras ensinanzas.

 Informarvos, tamén, que o departamento de informática estamos en conversa con varias empresas para implantar no vindeiro curso 2019/2020, a FP Dual Ordinaria para o ciclo de ASIR.

 

Tralo proceso de selección, levado a cabo durante a primeira avaliación do curso, o candidato seleccionado para a realización da FCT dentro do programa ERASMUS+ é:

  • Daniel Quintela Díaz

 

Dende primeiros do mes de abril  e ata mediados de xuño, este  alumno do C.S. de Administración de Sistemas Informáticos en Rede, atópase realizando as súas prácticas de FCT en Malta dentro do programa ERASMUS+.

 

Que podemos facer con rapaces e rapazas o último día do trimestre cando o que menos queren é traballar?

Pois facemos unha dinámica de Breakout Edu cun premio final.

Durante 50 minutos, o alumnado de 3º ESO A de matemáticas aplicadas tiveron que resolver diferentes problemas e exercicios de aspectos vistos durante o primeiro trimestre co obxectivo de obter tres números que lles permitirían abrir o cadeado dunha mochila e gañar o premio final (o cal non sabían cal era).
Do mesmo xeito, o alumnado da optativa TIC de 4º ESO e 1º bachalerato tiveron que resolver algúns enigmas con preguntas teóricas e exercicios prácticos do que aprenderon durante o trimestre para obter tamén a combinación.
Todo isto traballando en grupos e con música de fondo favorecendo un ambiente distendido.


Esperamos que lles gustara a experiencia.

Xa está publicada a convocatoria de propostas ERASMUS+ 2019.

Se estades interesados nunha experiencia europea, entrade no seguinte enlace ou na propia páxina da Sepie.

Para calqueira dúbida contactade comigo (Ignacia).