Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Informática

  

 

Despois de varias reunións con diferentes empresas da familia profesional de informática, estamos traballando con Plexus para implantar unha oferta de DUAL ORDINARIA (2º C.S. ASIR) este curso.

 

Seguiremos informando.....

No noso centro impartese o ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

O curso consta de 2000 horas de formación, das que 384 son de Formación en Centros de Traballo, na que os alumnos realizan prácticas en empresas colaboradoras do centro.

O primeiro curso abrangue de mediados de setembro ata mediados de xuño, onde os alumnos realizan prácticas e asisten a clases teóricas no propio centro. No segundo curso de mediados de setembro ata finais de marzo aproximadamente a mecánica é a mesma, mentres que dende o mes de abril ata mediados de xuño os alumnos realizan as súas prácticas nunha empresa. Ao tempo que se realizan as prácticas o alumnado realiza un proxecto fin de ciclo que debe presentar ao profesorado de departamento para finalizar a súa aprendizaxe.

A distribución das materias é a seguinte:

Materia Horas Curso ECTS Sesións Semanais
Implantación de Sistemas Operativos 213 15 8
Planificación e Administración de Redes 213 12 8
Fundamentos de Hardware 107 6 4
Xestión de Bases de Datos 183 11 7
Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información 133 7 5
Administración de Sistemas Operativos 140 8 8
Servizos de Rede e Internet 140 8 8
Implantación de Aplicacións Web 122 6 7
Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos 70 5 4
Seguridade e Alta Disponibilidade 105 6 5
Proxecto de Administración de Sistemas Informáticos en Rede 26 5 -
Formación en Orientación Laboral 107 5 4
Empresa e Iniciativa Emprendedora 53 4 3
Formación en Centros de Traballo 384 22 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read this page in English

Nesta páxina podes consultar o documento co currículo completo do ciclo

 

 

Tras a reunión informativa que tivemos o xoves 26-11; na que o alumno Daniel Quintela nos contou a súa experiencia ERASMUS+ en Malta, lembrar ós alumnos de 1º de CS ASIR interesad@s en realizar unha movilidade de prácticas o vindeiro curso, que mo comuniquen antes do 2020.

 

ANIMÁDEVOS!!!

 

       Un ano máis poñemos en coñecemento do alumnado de 2º de CS ASIR, que xa está aberto o prazo para solicitar a participación no proxecto ERASMUS+ PRACTICAS18-20. Ditas prácticas realizaranse durante o período de FCT nun pais da UE.

Interesados falar con Ignacia.