Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue dedterron

Desde principios deste mes de abril 4 alumnos do ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede do noso centro atópanse realizando as súas prácticas de FCT en Dublín dentro do programa Erasmus+.Dublineses