Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

2019/2020 

 

Boletíns de exercicios

Para poder preparar as probas de recuperación de materias pendentes, o departamento ofrece unha serie de exercicios que se poden descargar no seguinte enlace:

 Boletíns de pendentes

 

Horario clases pendentes

 (próximamente)

 

Calendario de probas

 (próximamente)