Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Curso 2020/2021

 

Boletíns de exercicios

Para poder preparar as probas de recuperación de materias pendentes, o departamento ofrece unha serie de exercicios:

 

 

Horario clases pendentes

Neste curso 2020/2021 non hai clases de pendentes (consulta co teu profesor/a)

Podes consultar calquera dúbida na aula virtual

 

Calendario de probas

Datas definitivas:

  • 1ºparcial: luns 25 de xaneiro de 16:30 a 18:00
  • 2ºparcial: luns 19 de abril de 16:30 a 18:00
  • Final de maio: luns 3 de maio de 16:30 a 18:00.