Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

A continuación tedes as datas e horario dos exames finais extraordinarios de 1º do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Podedes contactar co profesor de cada materia para recibir detalles sobre a organización de cada unha das probas, sexa persoalmente ou a través do aula virtual.

1º Ciclo

Día Hora Materia
Xoves 15 Xuño 11:30 Xestión de Bases de Datos
Venres 16 Xuño 11:30 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información
Luns 19 Xuño 8:30 Planificación e Administración de Redes
Martes 20 Xuño 8:30 Implantación de Sistemas Operativos

2º Ciclo

Día Hora Materia
Venres 16 Xuño 11:30 Implantación de Aplicacións Web
Martes 20 Xuño 8:30 Administración de Sistemas Operativos