IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

INFORMACIÓN XERAL PARA AS FAMILIAS

1. NORMAS XERAIS

- Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala; ademais de panos de papel e xel hidroalcólico individual.
- Ningún alumno poderá saír do centro durante o recreo. Isto aplícase en particular ao alumnado menor de idade. O alumnado de bacharelato non pode saír do centro.

 

2. CONVIVENCIA

Terá a consideración de condutas leves contrarias á convivencia (apercibimento disciplinario) os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado. (Apartado 3.10 Protocolo COVID-19 31/08/2020).

 

3. TITORÍA E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

Os medio de comunicación do centro coas familias serán; páxina web do centro, AbalarMóbil, Aula virtual e comunicación telefónica. Solicitarase cita previa no teléfono do centro para a comunicación coas persoas titoras.
As titorías serán preferentemente por teléfono ou videoconferencia. No caso de que a presenza das familias no centro sexa absolutamente necesaria, pedirase cita previa.

 

 

Actuación en caso de sospeita de contaxio dun alumno/a no domicilio familiar:

 

 

 1. NON ACUDIR AO CENTRO.
 2. Poñerse en contacto co centro de saúde de Carballo. Teléfono: 981702517.
 3. Preguntar por:
  • Antonio Bello González
  • Silvia Vázquez Pérez
 4. En caso de non obter comunicación nese teléfono.
  • Chamar ao Punto de Atención Continuado de referencia.
  • Ou ben chamar ao 061
 5. Xustifícase a falta do alumno/a mediante a Solicitude de xustificación de faltas de asistencia a clase, que está na páxina web do centro. Non é necesario xustificante médico.

 

DOCUMENTOS PROTOCOLO COVID:

Acceso á web do SERGAS: https://coronavirus.sergas.gal/

As datas de inicio de curso para os diferentes niveis educativos serán as seguintes:

Día Grupo
23/09 1º de ESO
2º de ESO
1º de bacharelato
1º de CFGS

Ensinanza de adultos:

ESA (18:30 horas)
Bacharelato (17:00 horas)

24/09 3º de ESO
2º de bacharelato
2º de CFGS
25/09 4º de ESO

 

 As clases en diúrno darán comezo ás 8:30 horas e haberá horario normal de clase.

Estimados pais e nais, persoas titoras e gardadoras do noso alumnado,

enviámoslles esta circular para poñer no seu coñecemento as dificultades que estamos a ter para organizar este inicio de curso, dificultades debidas ao cambio constante de criterio e instrucións por parte da Consellaría.

Somos conscientes da preocupación colectiva derivada da falta de información sobre o inicio deste curso. O equipo directivo leva traballando en todas as alternativas posibles para un regreso seguro ás aulas desde o remate do curso pasado e durante todo este verán.

Ata este momento levamos dous cambios de normativa, e agardamos aínda a saída dunha terceira. Cada cambio normativo implica unha reorganización de grupos, de aulas e unha reformulación da petición de novo profesorado. Por exemplo, comentaremos que a distancia de seguridade entre o alumnado sufriu distintas modificacións por parte da Consellería: de un metro (22 de xullo), de metro e medio (31 de agosto), de un metro e colocación de separadores entre o alumnado (data?).

A día de hoxe descoñecemos o número de grupos concedidos, a disposición que deben presentar as aulas, así como o número de profesorado co que pode contar o noso centro. Estes cambios constantes dificultan o noso traballo e imposibilitan tamén que lles poidamos trasladar unha información real sobre o regreso ás aulas.

Para finalizarmos, queremos comunicarlles que esta dirección traballa e traballará arreo para que o noso centro sexa un espazo seguro para as súas fillas e fillos, así como para o resto da comunidade educativa. E unha vez máis queremos reiterar o noso compromiso cun ensino público e de calidade.

Na semana do 7 ao 11 de setembro o horario de atención ao público será de 9:00 a 14:00 horas.

Achegamos as datas importantes até o 10 de xullo:

Dende o 17 de xuño Recollida do sobre de matrícula no centro (1º ESO nos centros adscritos). Excepcionalmente sen cita previa.
23 de xuño

Publicación das notas da avaliación ordinaria final por AbalarMobil ás 11:00h. Poderase vir a polos boletíns previa cita  a partir do momento da publicación.

 Atención : Excepcionalmente as notas de 1º ESO publicaranse o luns 22 ás 14:00h por AbalarMobil. Poderase vir a polos boletíns previa cita a partir do martes 23 ás 11:00h.

Do 23 de xuño ao 25 de xuño Reclamacións ás notas. O 24 e 25 vía telemática enviando un email ao centro dende un correo electrónico rexistrado.
Do 23 de xuño ao 7 de xullo Devolución de libros de texto (Fondo Libros). Ver o calendario de devolución (prégase que fagan a devolución nas datas indicadas no mesmo)
Do 25 de xuño ao 8 de xullo Admisión a Ciclos de FP. Consulte os prazos do proceso de admisión e a información xeral.
29 de xuño Resolucións das reclamacións.
1 de xullo, mércores Matrícula 1º ESO. Previa cita.
2 de xullo, xoves Matrícula 1º ESO. Previa cita.
3 de xullo, venres Matrícula 2º ESO. Previa cita.
6 de xullo, luns Matrícula 2º ESO. Previa cita.
7 de xullo, martes Matrícula 3º ESO. Previa cita.
8 de xullo, mércores Matrícula 3º ESO e matrícula de 1º de bacharelato. Previa cita.
9 de xullo, xoves Matrícula 4º ESO, matrícula de 1º de bacharelato e matrícula de 2º de bacharelato. Previa cita.
10 de xullo, venres Matrícula 4º ESO e matrícula de 2º de bacharelato. Previa cita.
A partir do 11 de xullo Recollida de boletíns, consello orientador e informes individuais. Previa cita.

O centro permanecerá aberto de 9 de mañana até as 14:00h para tareas administrativas e de xestión.

Prégase respeto polo orden, as medidas e a seguridade sanitaria.

 

Achégase a listaxe dos libros para o curso 2020/2021.

A parte desa listaxe, este curso 2020/21 na materia de Economía de de Bacharelato usaranse os seguintes libros:

 • Para 1º BAC: Economía 1º bachillerato (Ed. Mac Graw Hill) - ISBN 978-84-481-9596-0
 • Para 2º BAC: Economía de la empresa 2º de bachillerato  (Ed.Mac Graw Hill) - ISBN 978-84-486-0933-7

Na seguinte táboa pódense consultar os prazos previstos para os próximos procedementos administrativos

 Procedemento  Prazo previsto Documentación
Matrícula ABAU Do 10 ao 17 de xuño Información
Descarga de impresos
Matrícula Secundaria e Bacharelato Do 1 ao 10 de xullo Recoller no centro
Solicitude Fondo libros / Axudas de material Ata o 19 de xuño Información e impresos
Devolución de libros en préstamo Antes do 7 de xullo* --
Admisión a F.P. Do 25 de xuño ao 8 de xullo Prazos do proceso de admisión
Información xeral
Solicitude de becas Pendente de publicación Pendente de publicación
Matrícula probas libres ESO Do 1 ao 8 de xullo Información
Formulario de inscrición
Exame probas libres ESO 7 de setembro Información
Listaxe provisional admitidos probas libres Bac. 11 de xuño Información
Exame probas libres Bac. 11 de setembro Información
Proba de acceso Ciclo Medio 10 de xuño Información
Proba de acceso Ciclo Superior 11 de xuño Información

* Publicarase un calendario na web coas datas de devolución de cada curso.

O alumnado usuario do transporte escolar debeseguir unhas pautas ao usar o servizo:

 • Na entrada dianteira do bus hai xel hidroalcohólico de uso obrigatorio
 • Uso obrigatorio de mascarilla
 • A entrada será pola porta dianteira cara atrás, ocupando os asentos de atrás adiante
 • Na saída primeiro sairán os de diante e irase baixando primeiro os asentos dianteiros e só pola porta de diante
 • Evitar apelotamentos e manter a distancia de seguridade na entrada e na saída
 • Ocupar, se é posible, sempre o mesmo asento

 

Nesta entrada pódese obter información acerca do novo Espazo Carballo Coworking, que, en colaboración coa Deputación da Coruña, acábase de crear e botar a andar no Concello de Carballo, con zona de influencia en toda a Comarca de Bergantiños e a Costa da Morte.
 
Trátase dun espazo de traballo colaborativo, destinado a persoas emprendedoras ou profesionais de calquera sector, que queiran buscar unha saída alternativa para o seu proxecto ou idea de negocio, compartindo non só espazo senón tamén sinerxías, ideas, e espírito de comunidade.
 
 
Pódese obter máis información nos seguintes enlaces:
 
 
 
Documentos: Díptico, Flyer