IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Hoxe publicouse no DOG a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna o requisito e presente a solicitude.

Enlace á publicación no DOG

Anexo para facer a solicitude

 

INFORMACIÓN XERAL PARA AS FAMILIAS

1. NORMAS XERAIS

- Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala; ademais de panos de papel e xel hidroalcólico individual.
- Ningún alumno poderá saír do centro durante o recreo. Isto aplícase en particular ao alumnado menor de idade. O alumnado de bacharelato non pode saír do centro.

 

2. CONVIVENCIA

Terá a consideración de condutas leves contrarias á convivencia (apercibimento disciplinario) os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado. (Apartado 3.10 Protocolo COVID-19 31/08/2020).

 

3. TITORÍA E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

Os medio de comunicación do centro coas familias serán; páxina web do centro, AbalarMóbil, Aula virtual e comunicación telefónica. Solicitarase cita previa no teléfono do centro para a comunicación coas persoas titoras.
As titorías serán preferentemente por teléfono ou videoconferencia. No caso de que a presenza das familias no centro sexa absolutamente necesaria, pedirase cita previa.

 

 

Actuación en caso de sospeita de contaxio dun alumno/a no domicilio familiar:

 

 

 1. NON ACUDIR AO CENTRO.
 2. Poñerse en contacto co centro de saúde de Carballo. Teléfono: 981702517.
 3. Preguntar por:
  • Antonio Bello González
  • Silvia Vázquez Pérez
 4. En caso de non obter comunicación nese teléfono.
  • Chamar ao Punto de Atención Continuado de referencia.
  • Ou ben chamar ao 061
 5. Xustifícase a falta do alumno/a mediante a Solicitude de xustificación de faltas de asistencia a clase, que está na páxina web do centro. Non é necesario xustificante médico.

 

DOCUMENTOS PROTOCOLO COVID:

Acceso á web do SERGAS: https://coronavirus.sergas.gal/

Desde o EDLG convocamos por segundo ano consecutivo o Concurso de postais de Nadal.

Gustaríanos que o alumnado do IES Parga Pondal demostrase as súas habilidades artísticas participando neste concurso. As bases son as seguintes:

  FORMATO: O tamaño máximo da postal será A5 ou de medio folio.

  MATERIAL: Cartolina ou folio.

  MOTIVO TEMÁTICO: Paisaxe invernal galega.

  TÉCNICA: A técnica será libre, pero non se poderán utilizar deseños por   ordenador nin con texturas (algodón, purpurina ...).

  CON TEXTO EN LINGUA GALEGA: Desexos de Nadal, panxoliña, poema, un  lema ...

  DATOS: Nome, apelidos e Grupo na parte posterior da postal.

  ENTREGA E DATA LÍMITE: As postais serán entregadas aos profesores de Galego ou de EpeVA ata o venres, 11 de decembro.

  PREMIOS: O xurado concederá 3 premios e diplomas ás postais orixinais e inéditas coa mellor decoración e texto en lingua galega.

 • 1º PREMIO: CHEQUE REGALO DE 25 EUROS.
 • 2º PREMIO: CHEQUE REGALO DE 20 EUROS.
 • 3º PREMIO: CHEQUE REGALO DE 15 EUROS.

- Farase unha exposición coas postais participantes no concurso.

- A postal gañadora poderase editar para felicitar o Nadal a toda a comunidade educativa.

 

Anímate e participa!

Queremos informarvos que desde o luns 30 de novembro desaparece o funcionamento de acceso á biblioteca empregando a cita previa. Agora poderedes acceder cando o necesitedes.

No caso de non producirse aglomeracións, seguiremos mantendo este novo sistema ao longo do curso.

En calquera caso, os protocolos de limpeza de mans e dos postos así como o resto de normas mantense vixentes

Esperámosvos na vosa biblioteca!!

horario definitivo biblioteca

O IES PARGA PONDAL di NON á violencia contra as mulleres a través de numerosas actividades que pretenden concienciar a tod@s deste grave problema na nosa sociedade:

 

O alumnado de adultos tamen se sumou ós actos conmemorativos en contra da violencia de género

alumnado de adultos

Queremos agradecer a todo o alumnado e profesorado que colaborou e se implicou en todas estas actividades, xa que sen a súa axuda non se poderían levar adiante.

Graciñas a tod@s.

O mércores 18 de novembro tivo lugar no IES Isidro Parga Pondal de Carballo, unha entrevista do alumnado de 2 de bacharelato a Amparo Alonso Betanzos e Bertha Guijarro.
Esta entrevista encadrase dentro do proxecto que están a desenvolver para a súa participación no concurso internacional de Wisibilízalas organizado pola Universidade Pompeu Fabra de Barcelona cuxo obxectivo é dar a coñecer referentes mulleres nos sectores STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) para fomentar que as rapazas se decanten por carreiras destas ramas.
As anteriores entrevistas que o alumnado xa foi facendo a outras mulleres referentes STEM, foron feitas empregando videochamada pero neste caso, e cumprindo con todas as medidas de seguridade necesarias, fíxose una entrevista conxunta nas instalacións do centro.
As preguntas foron feitas polo alumnado da optativa de TICs (Tecnoloxías da Informática e das Comunicacións impartida por Leticia Riestra) se ben asistiu todo o grupo.
Amparo Alonso Betanzos é unha Enxeñeira Química española, investigadora en intelixencia artificial, Presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial (AEPIA) e Bertha Guijarro é unha investigadora española e Doutora en Informática no campo da Intelixencia Artificial, a Aprendizaxe Computacional e os Sistemas Baseados no Coñecemento. Ambas son docentes na facultade de informática da Universidade da Coruña.
Durante case unha hora e media o alumnado foi facendo preguntas relacionadas cos seus estudios, traballo e experiencia laboral así como as súas opinións sobre temas relacionados coas carreiras STEM e as mulleres como por exemplo porque pensaban que as rapazas non escollían Enxeñería Informática para estudiar como carreira, se se sentiron nalgún momento discriminadas polo feito de ser muller nun ámbito maioritariamente masculino ou como podía motivarse as nenas para decantarse por estas carreiras.