Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

As familias do alumnado que solicite transporte escolar gratuíto para o próximo curso teñen toda a información ao respecto na Instrución conxunta 1/2024 sobre a xestión do servizo de transporte de escolares. O documento é extenso, pero posiblemente a maioría das dúbidas que teñan as familias se poden resolver lendo as seguintes partes:

-Usuario/a con dereito ao servizo: páxina 2, párrafo 4.

-Perda da condición de persoa usuaria con dereito: páxina 3, párrafo 3.

-Usuario excepcional (por exemplo, alumnado que vive a menos de 2 Km do centro): páxina 5, párrafo 5 e páxina 6, párrafo 6.

-Peticións de modificacións dos itinerarios e de introducións de novas paradas: páxina 8.

-Utilización excepcional de dúas paradas por un/ha mesmo/a usuario/a: páxina 17, párrafo 5 e seguintes.