Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Novas FP Dual

O vindeiro venres día 31 ás 10:10h, o alumnado de 2º de Bacharelato asistirá a unha reunión informativa sobre a FP DUAL.

A reunión terá lugar na aula multimedia, no 1º andar.

Finalmente a DUAL que tiñamos plantexada coa empresa Plexus non vai poder ser. Por motivos alleos ó centro o alumnado de 2º curso de ASIR seguirá o ritmo normal de clase en aula, ata que en abril se incorporen ás empresas para facer a FCT.

De todos xeitos seguimos en conversas con esta e outras empresas para implantar a opción de FP Dual no noso centro.

 

 

  

 

Despois de varias reunións con diferentes empresas da familia profesional de informática, estamos traballando con Plexus para implantar unha oferta de DUAL ORDINARIA (2º C.S. ASIR) este curso.

 

Seguiremos informando.....

A finais do mes de abril a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, puxo en marcha REGADual, Rede Galega de Dinamización da FP dual, da que este centro forma parte.

Como responsable desta dinamización, trasladovos que as funcións asociadas a mesma son:

  • Facer prospección de empresas.
  • Atender as necesidades formativas das empresas, dando a coñecer os perfís profesionais axeitados en cada caso e fomentando o achegamento das empresas ós centros educativos.
  • Atender ás necesidades dos titores e titoras dos centros de traballo e dos centros educativos no desenvolvemento das súas funcións.
  • Asesorar a todos os actores participantes nos proxectos de FP dual de cara a realizar unha xestión de calidade.
  • Formar e informar aos mesmos e realizar outras actuacións relacionadas coa FP dual.
  • Divulgar a FP dual entre o alumnado doutras ensinanzas.

 Informarvos, tamén, que o departamento de informática estamos en conversa con varias empresas para implantar no vindeiro curso 2019/2020, a FP Dual Ordinaria para o ciclo de ASIR.