Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Blogues

SECTOR PROFESORADO (5 vacantes)

 

32764193A Ana García Calvo

32840462G Irma Banet Serantes

32837157B Carlos Villarino Ferreiro

32807643Y Jesús Pensado Figueiras

32791373C Germán Méndez González

 

SECTOR ALUMNADO (2 vacantes)

 

54153685R Laura Andrade Figueiras

45960475N Xairo Campos Blanco
 

SECTOR NAIS/PAIS/RESPONSABLES(1 vacante)

 

<sen candidatos/as>

 

SECTOR PAS (1 vacante)

 

76345768M Josefa Basalo Antelo

52433330T Rosa María Pose Becerra

 

Segundo a RESOLUCIÓN conxunta de 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeneral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeneral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,“pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos“ e tendo como base o Decreto 92/1988, do 28 de abril, “polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario”, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril, o calendario electoral aprobado é:

Luns 5 de novembro de 2018 Constitución da Xunta Electoral
Do martes 6 de novembro de 2016 ao martes 13 de novembro de 2018

Publicación de censos electorais

Recollida de candidaturas

Publicidade de candidaturas

Do martes 13 de novembro de 2016 ao venres 16 de novembro de 2018

Recollida de reclamacións as candidaturas

Resolucións de reclamacións

Luns, 19 de novembro de 2018 Claustro de presentación de candidaturas
Martes, 27 de novembro de 2018

Claustro extraordinario para a eleccións de candidatos

Eleccións de alumnado

Eleccións de nais/pais/titores ou titoras legais

Eleccións de PAS

A partir do 28 de novembro de 2018 Envío de documentación

 

Este ano non contamos coas habituais clases de apoio para o alumnado coa materia pendente.

En breve convocaremos unha reunión de información e seguimento. 

Datas dos exames

  1º parcial 2º parcial Global

 

BAC

 

16 xaneiro

16h 00

23 abril

17h 50

7 maio

17h 50

 

ESO

23 abril

16h 00

21 maio

16h 00

Para consultar calquera información, accedede á programación.

Se vos interesan os criterios de cualificación para este curso, consultade os documentos que se achegan.

E non esquezades que estamos á vosa disposición para aclarar as vosas dúbidas.

 

 

A continuación poñemos a disposición da comunidade escolar a Programación didáctica do departamento de Lingua galega para o curso 2018/019.

Para facilitar o acceso, engadimos tamén a información básica para cada un dos niveis (grao mínimo de consecución de estándares, criterios de cualificación e obras de lectura).

Ao mesmo tempo, publicamos nun só documento todas as obras de lectura aprobadas polo departamento para o presente curso.

Unha vez máis a nosa biblioteca implícase no FIOT (Festival Internacional Outono Teatro). Nesta ocasión o alumnado de Bacharelato asistiu a un “sketch” protagonizado por Alba Bermúdez (ex-alumna do noso centro) e o actor Tone Martínez, vinculado ao teatro. Esta breve, pero intensa posta en escena, tivo como obxectivo principal a presentación da 27ª edición deste acontecemento tan relevante no acontecer cultural da nosa comarca.

Se queres ter máis información, preme no seguinte ligazón: Biblioteca Rebolo.

 

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía publica a programación didáctica para o presente curso académico.

A programación é o instrumento de planificación curricular necesario para o desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe. No punto catro deste documento accederán directamente a información da materia ou materias que desexen consultar.

Ao inicio do curso o profesorado encargado de impartir as diferentes materias informou ao seu alumnado da planificación das mesmas.

Nesta páxina web publicaremos a información que o departamento considere de interese tanto para o alumnado coma para as súas familias ou titores legais.