Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Profesional

Educación para adultos

Avalación extraordinaria

xuño 2022-2023

 

Calendario de exames

 

 


 

ESA

(Módulos 2 e 4)

 

 

LUNS 19

MARTES 20

MÉRCORES 21

16:00-18:00

 

 

 

18:00-20:00

Ámb.Com.

(Galego e Castelá)

Ámb.C/T

 

20:00-22:00

Ámb.Com.

(Inglés)

Ámb.Social

 

 

 

 


 

BACHARELATO ADULTOS

(1º e 2º)

 

 

LUNS 19

MARTES 20

MÉRCORES 21

16:00-18:00

 

Ling. Galega I e II

Filosofía
Hª da Filosofía
Psicoloxía

18:00-20:00

Ling. Castelá I e II
Química

 

Física

 

Mate. Aplicadas I e II

20:00-22:00

Inglés I e II

TIC I e II
Mate. II
Hª Mundo Cont.
Hª de España