Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Francés

Departamento de Francés


 

Aquí poderedes atopar información e novidades do Departamento de Francés do IES Isidro Parga Pondal.

Membros do Departamento:

Jesús Pensado Figueiras

 Sandra  Noya  Fraga

Mª del Carmen Canedo Fontenla  (XD)

O  alumnado  con  Francés  pendente  de  1º ESO  e  de  2º ESO  terá  unha  nova  oportunidade  de  recuperar  a  materia  no  mes  de  xuño.

O  exame  final  será  o  xoves  9  de  xuño, de  10 : 10  horas  a  11 : 00  horas, na  Aula  de  Francés.

O  alumnado  con  Francés  pendente  de  1º ESO  e  de  2º ESO  terá  o  exame  final  o  mércores  4  de  maio  ás  17  horas  na  Aula  de  Francés.

O  alumnado  con  Francés  pendente  de  2º ESO  terá  o  2º exame  parcial  o  mércores  6  de  abril  ás  17  horas  na  Aula  de  Francés.

O  alumnado  con  Francés  pendente  de  2º ESO  terá  o  1º exame  parcial  o  mércores  12  de  xaneiro  ás  17  horas  na  Aula  de  Francés.

O  alumnado  con  Francés  pendente  de  2º ESO  terá  o  exame  final  o  xoves  20

de  maio  ás  18 : 30  horas  na  Aula  de  Francés.

Todos  os  alumnos  deben  examinarse  de  toda  a  materia, é  dicir , de  todos  os

contidos  xa  vistos  nos  dous  exames  parciais  realizados.