Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Pogramacións do departamento para o Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

 

AdxuntoTamaño
Implantación de Sistemas Operativos.pdf211.93 KB
Planificación e Administración de Redes.pdf195.66 KB
Fundamentos de Hardware.pdf182.83 KB
Xestión de Bases de Datos.pdf189.75 KB
Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información.pdf186.45 KB
Administración de Sistemas Operativos.pdf191.4 KB
Servizos de Rede e Internet.pdf189.49 KB
Implantación de Aplicacións Web.pdf187.45 KB
Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos.pdf177.33 KB
Seguridade e Alta Dispoñibilidade.pdf191.92 KB