Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Lingua Galega

O alumnado que teña a materia de Lingua galega pendente de cursos anteriores debe ter en conta a seguinte información:

Horarios das clases
  ESO 1         martes de 15:20 a 16:10
  ESO 2
  ESO 3         martes de 17:50 a 18:40

Como todos os anos realizaranse dous exames parciais que, de seren superados, suporán o aprobado da materia. Aqueles que teñan algún destes exames suspenso deberán presentarse ao global:

Datas dos exames
    1º cuadrimestre     16 de xaneiro
    2º cuadrimestre     15 de maio
          Global     29 de maio

 

 

Todos os datos de interese están na Programación didáctica; pero para que o atopedes con máis facilidade, neste artigo aparecen os enlaces que dan acceso á seguinte información para cada un dos niveis:

  • Grao mínimo de consecución dos estándares.
  • Criterios de cualificación
  • Obras de lectura
27 Nov 2013 12:15
27 Nov 2013 13:15
Etc/GMT+1

Do 18 de novembro ao 29 de novembro, ambos inclusive, faremos os comentarios dos libros optativos para este curso 2013-2014. Todos aqueles que teñades lido algún deles poderedes expoñelo diante dos vosos compañeiras e compañeiros da clase, para logo intercambiar impresións dos mesmos entre todos.