Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Réxime ordinario

 


 

Réxime de adultos

  • Ensinanzas básicas iniciais

  • Educación secundaria para persoas adultas

  • Bacharelato 
    • Ciencias e Tecnoloxía
    • Humanidades e ciencias sociais

  • Formación aberta online