Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

E.S.O   1º and 2º

English language

Materiais para todo o curso
Material para completar o traballo da clase de Educación Plástica e Visual
E.S.O  3º and 4º 

English Language

materiais para o curso


Aquí encontrarás recursos y actividades de la materia Informática de 4º de la E.S.O.
Curso de inglés para alumnos de primero bachillerato
En este curso encontraras material para complementar la información recibida en el aula.
En este curso encontrarás material para repasar lo visto en el aula.


Neste curso estudiaremos a fisiloxía animal e vexetal, así como a dinámica da Terra
Aquí encontrarás recursos y actividades de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación de 1º de Bachillerato.
Curso complete con contidos e mais actividades.

Curso complete con contidos e mais actividades.

1º Bachillerato English Language

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

Contenidos y actividades correspondientes a la asignatura de Química de segundo curso de bachillerato.

Curso de Química de 2º de Bachillerato.

Guión da práctica resorte
En este curso contarás con el material necesario para repasar lo visto en el aula
Aqui puedes practicar y revisar lo visto en en aula durante el curso.
Neste curso estudRemos a dinámica do Medio ambiente.
Neste curso estudaremos a bioloxía desde o punto de vista molecular.
2º Bachillerato English Language

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.

ESA Módulo 3

Ámbito Científico-Tecnolóxico
ESA Módulo 4

Ámbito Científico-Tecnolóxico
" XOVEN E VOLUNTARIO"

Algúns alumnos e alumnas de 3º ESO , 4º ESO Agrupamiento, Ciclos formativos, ESA y Bacharelato Adultos, participan neste proxecto nos cursos 2014/15 e 2015/16

Let´s have a look on how the need to help others is the same worldwide.
Materiais transversais
Materiais transversais
Materiais transversais...
Material do módulo Administración de Sistemas Operativos

Omitir categorías de curso