" XOVEN E VOLUNTARIO"

Algúns alumnos e alumnas de 3º ESO , 4º ESO Agrupamiento, Ciclos formativos, ESA y Bacharelato Adultos, participan neste proxecto nos cursos 2014/15 e 2015/16

Let´s have a look on how the need to help others is the same worldwide.
Materiais transversais
Materiais transversais
Materiais transversais...