Available courses

E.S.O   1º and 2º

English language

Información para o alumnado que ten pendente Tecnoloxía de 2º da ESO.

Tarefas para a a materia de Introdución á robótica de 2º da ESO.

TECNOLOXÍA 2º ESO

Información para o alumnado que ten pendente Tecnoloxía de 3º da ESO.

Tarefas de Tecnoloxía de 3º da ESO.

Materiais para todo o curso
E.S.O  3º and 4º 

English Language

Aquí irán os contidos de francés 1ª de Bacharelato.

En este curso aprendereis nociones básicas de programación para poder crear vuestras propias aplicaciones sencillas con interfaz gráfica

Neste curso estudiaremos a fisiloxía animal e vexetal, así como a dinámica da Terra
Curso complete con contidos e mais actividades.

Curso complete con contidos e mais actividades.

1º Bachillerato English Language

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

MÚSICA NA ANTIGÜDADE 

Contenidos y actividades correspondientes a la asignatura de Química de segundo curso de bachillerato.

Guión da práctica resorte
Neste curso estudRemos a dinámica do Medio ambiente.
Neste curso estudaremos a bioloxía desde o punto de vista molecular.
2º Bachillerato English Language

Curso de Física y Química para 1º de Bachillerato.

Curso de Cultura Científica de 1º de bachillerato.

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.

Materiais para o primeiro cuatrimestre. 1º ESPA.

Contidos e exercicios para ESPA.

Boletíns de exercicios do ámbito científico do módulo 2 da ESA