Available courses

O curso organízase en 11 unidades. As distintas seccións de cada unidade oriéntanse ao desenvolvemento das competencias dos alumnos.

Neste curso coñeceremos os principais acontecementos da Idade Media así como o territorio, a poboación e as cidades de Galicia, España e Europa.  

Aula Virtual para Lingua Galega e Literatura 2º ESO.

En este curso aprendereis nociones básicas de programación para poder crear vuestras propias aplicaciones sencillas con interfaz gráfica

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.

Materiais para o primeiro cuatrimestre. 1º ESPA.

Contidos e exercicios para ESPA.

Contidos e actividades do Ámbito Social para o curso ESPA 3º.

Actividades para 4º ESPA.

Este modulo permite o alumnado de 1CS ASIR obter as destrezas necesarias para desenvolver a funcion de xestor de bases de datos. Dende a planificacion  ata a implantacion da BD nun sistema xestor de basses de datos. O alumnado sera capaz de xestionar a informacion almacenada na BD, importar /exportar datos....

Este modulo permite o alumnado de 1 de ASIR obter  a formacion necesaria para desenvolver a funcion de xestion e explotacion de informacion. Para elo presentaranse linguaxes que permiten o tratamento e transmision da informacion <HTML, CSS, XHTML, XML, XSD, jquery....>. Ademais presentaranse e probaranse sistemas especificos orientados a contornos empresariais.