Available courses

O curso organízase en 11 unidades. As distintas seccións de cada unidade oriéntanse ao desenvolvemento das competencias dos alumnos.

Neste curso coñeceremos os principais acontecementos da Idade Media así como o territorio, a poboación e as cidades de Galicia, España e Europa.  

Aula Virtual para Lingua Galega e Literatura 2º ESO.

En este curso aprendereis nociones básicas de programación para poder crear vuestras propias aplicaciones sencillas con interfaz gráfica

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.