Available courses

Este curso representa un primeiro encontro coa lingua latina.
No eido gramatical iniciaremos o alumnado na flexión nominal (declinación) e na flexión verbal ( conxugación).
Tamén faremos unha primeira aproximación á historia de Roma e á súa mitoloxía. Referentes fundamentais, ambas as dúas, para todas as culturas de occidente.

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais para o primeiro cuatrimestre. 1º ESPA.

Contidos e actividades do Ámbito Social para o curso ESPA 3º.