Available courses

O curso organízase en 11 unidades. As distintas seccións de cada unidade oriéntanse ao desenvolvemento das competencias dos alumnos.

Neste curso coñeceremos os principais acontecementos da Idade Media así como o territorio, a poboación e as cidades de Galicia, España e Europa.  

Aula Virtual para Lingua Galega e Literatura 2º ESO.

En este curso aprendereis nociones básicas de programación para poder crear vuestras propias aplicaciones sencillas con interfaz gráfica

Materiais de Historia de 1º de bacharelato