Espazo para a posta en común dos materiais e recursos para a realización do mural cerámico do concurso de LAR Cee:

- Deseños, debuxos de traballo, vídeos explicativos, etc.

- Información sobre os equipos de traballo.

- Planning de traballo: horarios cos días e equipos de traballo.

- Fotografías do proceso de traballo.

- Memoria.