Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Blogues

 

Este ano non contamos con clases de apoio para o alumnado pendente. Aquí tedes as datas e horas de tódalas probas.

  •   1º parcial Proba final
    Bach 20th  February      (17-18 h.) 6th May ( 16-17 h.)
    ESO 20th February       ( 16-17 h.) 22nd May  (16-17 h.)


Exames na AULA MULTIMEDIA.

 

Recordamos os criterios de cualificación para este curso, que atoparedes nos documentos adxuntos, xunto coa información xeral sobre pendentes, horas de atención o alumnado e materia de cada proba.

 

O noso club de lectura empezou a súa andadura no curso 2007-2008, como unha continuación das actividades de dinamización que levaba a cabo o equipo da biblioteca.

Este ano continuamos con ese labor cun grupo bastante numeroso de alumnos de diversos niveis educativos coa esperanza de que ao longo do curso vaian interesándose máis polas actividades que imos realizar estes meses.

Se queredes máis información sobre as actividades do grupo, podedes consultar en bibliotecarebolo.blogspot.com.es.

Por este motivo invitamos a todo interasado a incorporarse a este club.

Reunión do club de lectura

 

 

Director PUENTES CALVO, JUAN FRANCISCO
Vicedirector

MOURÓN REGUEIRA, MIGUEL

Secretaria

OTERO PONTE, PATRICIA

Xefatura de diurno GONZÁLEZ SENÍN, MARÍA BEATRIZ
Xefatura de nocturno EIRÍS PÉREZ, ANTONIO
ESO A Nanci Barro Sueiras
B María Montserrat García Fonte
C Isabel Couselo García
D María del Carmen Canedo Fontenla
E María Sánchez Guitierrez
A Carmen Pensado Pereira
B Juan Carlos Noya Rial
C Basilisa Pacoret
D María del Mar Rodriguez Iglesias
A Jorge Iglesias Negreira
B Javier Andrade Pensado
C Susana Blanco Gallego
D César Castro Ramos
PMAR María de Carmen Sanjurjo Martínez
A Sandra Santos Suárez
B Patricia Dapena Puentes
C Rosario Patiño Eirín
BAC A Manuel Del Río Varela
B Divina Oróns García
A Carmen Pérez Agra
B Charo Varela Pardo/Chus Fernández Nieto
(A) EBI   Antonio Eirís
(A) ESPA Mod. I/II   Ana Gª Calvo
Mod III/IV   Diego Pardo Amado
(A) BAC   Belén Lendoiro
  Xurxo Montes

O alumnado que teña a materia de Lingua galega pendente de cursos anteriores debe ter en conta a seguinte información:

Horarios das clases
  ESO 1         martes de 15:20 a 16:10
  ESO 2
  ESO 3         martes de 17:50 a 18:40

Como todos os anos realizaranse dous exames parciais que, de seren superados, suporán o aprobado da materia. Aqueles que teñan algún destes exames suspenso deberán presentarse ao global:

Datas dos exames
    1º cuadrimestre     16 de xaneiro
    2º cuadrimestre     15 de maio
          Global     29 de maio