Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Blogues

O alumnado que teña a materia de Lingua galega pendente de cursos anteriores debe ter en conta a seguinte información:

Horarios das clases
  ESO 1         martes de 15:20 a 16:10
  ESO 2
  ESO 3         martes de 17:50 a 18:40

Como todos os anos realizaranse dous exames parciais que, de seren superados, suporán o aprobado da materia. Aqueles que teñan algún destes exames suspenso deberán presentarse ao global:

Datas dos exames
    1º cuadrimestre     16 de xaneiro
    2º cuadrimestre     15 de maio
          Global     29 de maio

 

 

Todos os datos de interese están na Programación didáctica; pero para que o atopedes con máis facilidade, neste artigo aparecen os enlaces que dan acceso á seguinte información para cada un dos niveis:

  • Grao mínimo de consecución dos estándares.
  • Criterios de cualificación
  • Obras de lectura

Como todos os anos, convócanse as seguintes reunións:

  • Reunión de nais/pais e titores de bacharelato: martes 10 de outubro ás 18.30h
  • Reunión de nais/pais e titores de ESO: xoves 19 de outubro ás 18.30h

 Ambos no ximnasio do centro.

Achégase o listado en PDF dos admitidos nas probas libres de setembro de 2017.

Calendario probas libres da ESO:

Xoves 7 de setembro:

+ Presentación ás 9:00h

+ Ámbito científico - tecnolóxico ás 9:30h

+ Ámbito social ás 12:15h

+ Ámbito de comunicación ás 16:00h

(Os examinandos deben estar media hora antes do comenzo das probas)

ESO, BACHARELATO E BACHARELATO DE ADULTOS

Os exames das materias que non aparezan no listado levaranse a cabo nas horas que lle correspondan ao departamento que impartiu dita materia.

ATENCIÓN: Engadiuse as horas das probas extraordinarias da ESPA

(entrar no artigo - pinchando no título - para ver as datas)