Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue demlendoiro

Un ano máis, mañán xoves 9 de xaneiro, dará comenzo o curso de Mediadores e de Alumnado Axudante. Co obxectivo de seguir a mellorar o clima positivo de convivencia no centro e desenvolver competencias e aprendizaxes útiles para a vida , no IES Parga Pondal, formaranse un total de 25 alumnos na resolución de conflictos.

Esta formación permite unha xestión participativa e pacífica dos conflictos dando a coñecer modelos de comunicación entre partes dun conflicto que facilitan xestionar os problemas dun xeito cooperativo.

As sesión serán no centro durante varios xoves de 14:30 a 16:30 e nelas participarán o alumnado de 1º seleccionado polos propios compañeiros para ser Axudantes. Así como profesorado interesado na formación de Resolución Pacífica de conflictos.