Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Nivel académico

Prazas vacantes

Prazas reservadas para Necesidades específicas de Apoio

1º curso da ESO

7

10

2º curso da ESO

0

 

3º curso da ESO

4

 

4º curso da ESO

5

 

1º Bacharelato

15

 

2º Bacharelato

10