Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue derperezf

Ejercicios de refuerzo de la 2ª evaluación, importante enviarlos, principalmente aquellos alumnos que suspendieron la evaluación. Plazo entrega viernes 24.

Publico en dos formatos: odt ( podéis trabajar sobre el propio documento) ypdf por si tenéis problema con el anterior

Boletínde repaso de formulación para entregar o próximo venres. 

Publicado como texto .odt para que poidades cubrir no propio documento con outra cor,  e tamén en PDF por se hai problema co anterior.

Para Herminia: A través do correo do centro indicando que é para Herminia.

Para Rosalina: A través do foro da aula virtual ou enviando ao correo do centro indicando para Rosalina.