IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Rúa Muiño da Pintura, nº 4, 15100 Carballo, A Coruña

Teléfono: 881 88 03 71

Email: ies.parga.pondal@edu.xunta.gal

Horario: 08:00h - 22:00h

Horario administración: 09:00h - 14:00h

Hoxe, día 5 de xuño celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente. Ante o gran problema da destrución de ecosistemas, céntrase na súa restauración co lema “ Reimaxina, recrea, restaura”.  O día 5 de xuño de 2021 arranca o Decenio das Nacións Unidas sobre Restauración de Ecosistemas que  ten como obxectivo previr, deter e reverter a degradación dos ecosistemas en todos os continentes e océanos.

Os ecosistemas sustentan todas as formas de vida da Terra. Da saúde dos ecosistemas depende directamente a saúde do noso planeta e dos seus habitantes.

Conmemoramos este día cunha exposición das fotografías do concurso “Ecosistemas da contorna” do alumnado de 4º ESO de Bioloxía e Xeoloxía e varios murais coa temática do lema deste ano: “ Reimaxina, recrea, restaura”.

concurso

ganadores

carteles 1

carteles 2

 

O alumnado de 1º ESO fixo un traballo sobre biodiversidade elaborando guías de seres vivos. Nas vitrinas exponse unha pequena selección destes traballos.

 vitrinas

vitrina dereita

vitrina izquierda

 

Por outra parte, o alumnado de 4º ESO de Francés expón cales son os dez actos que debemos levar a cabo para protexer o noso planeta.

panel frances 

 

Esperamos contribuír con estas accións á formación de cidadáns solidarios e respectuosos co Medio Ambiente.

 

O día tres de xuño, os alumnos de 4º Eso (Economía e IAEE), do Ies Isidro Parga Pondal recibiron unha charla sobre Banca Ética, Cooperativismo e Microcréditos.
O relator Gonzalo Gesto, Coordinador GIT Galiza Norte e Asturias de Fiare Banca Etica, presentounos os principios sobre os que se sustenta a Banca Ética: a transparencia, a participación e democracia, a sobriedade, a eficiencia e, por último a atención ás consecuencias non económicas das accións económicas. Sorprendeunos co Balance Social e a súa forma de actuar na Sociedade. Os casos, todos reais, amosaron o cambio de paradigma que se pode dar nun negocio tan controvertido como é o financieiro.  Os alumnos aproveirtaron para  preguntarlle polo salario do director xeral do banco ético. A resposta foi contundente, "o salario do  que máis cobra na empresa  é como máximo seis veces o do salario máis baixo".
Destacou tamén a presenza en Galicia doutras entidades de finanzas éticas como Coop' 57 Galicia e AIS "O Peto". Destacounos como proxecto relevante do Coop´57 Galicia a sala Numax en Santiago de Compostela.
Outros proxectos fora da Comunidade Galega relevantes polo seu impacto social: a empresa de inserción social do Grupo Peñascal, ou o caso de Trabensol (Madrid), que constrúe unha vivenda comunitaria feita a medida para os seus socios, para cando se xubilen; Montañuela (Burgos) produción agroecolóxica ou ben, Microfides (Navarra) con microcréditos para intervencións no Senegal, Ecuador ou Nicaragua.

 
 

Publicada a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311D).

Poderá optar ao premio extraordinario de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos:

  1. Ter cursado durante o ano académico 2020/21 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
  3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos. A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 120, do 29 de xuño).

O prazo de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.

A continuación tedes as datas e horario dos exames finais extraordinarios de 1º e 2º do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Podedes contactar co profesor de cada materia para recibir detalles sobre a organización de cada unha das probas, sexa persoalmente ou a través do aula virtual.

1º Ciclo

Día Hora Materia
14 16:00 Xestión de Bases de Datos
15 11:00 Fundamentos de Hardware
16 9:30 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información
17 8:30 Planificación e Administración de Redes
18 8:30 Implantación de Sistemas Operativos

2º Ciclo

Día Hora Materia
10 8:30 Administración de Sistemas Operativos (Administración Linux)
11 8:30 Administración de Sistemas Operativos (Administración Windows)
14 10:45 Administración de Sistemas Operativos (Exame Teórico)
15 9:30 Implantación de Aplicacións Web
16 9:00 Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos
17 8:30 Servizos de Rede e Internet
18 8:30 Seguridade e Alta Dispoñibilidade

Segundo a Orde pola que se convocan os Premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, os prazos e requisitos para a solicitude dos mesmos serán os seguintes:

REQUISITOS:

a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.
(A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015,do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e dobacharelato na Comunidade Autónoma de de Galicia, DOG do 29 de xuño de 2015).

 PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será do 27 de abril ó 26 de maio de 2021.

Maís información

Enlace ao DOG coa Orde

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos,  para  o  curso  escolar  2021/22  (código  de  procedemento  ED330B).

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

O departamento de música, en colaboración coa Biblioteca, presenta un ano máis a III Semana da Música.

Este proxecto nace coa idea de que o alumnado poida ampliar a súa formación, recibindo clases de varios profesionais invitados, versados en áreas musicais diferentes ás impartidas a diario polo profesorado deste departamento.

Estas xornadas, nas que se desenvolveran actividades como obradoiros, conferencias e coloquios, rematarán cun Concerto de Clausura a cargo do alumnado, que será dirixido polo profesorado participante.

Cartel II semana Música

Cabe destacar que contaremos cun equipo especializado destinado á gravación do son e da imaxe, o que lles permitirá aos rapaces e rapazas, descubrir esta faceta dunha forma práctica, converténdose eles, por uns instantes, en verdadeiras e verdadeiros profesionais da interpretación musical.

Coa total certeza de que estas experiencias enriquecen o coñecemento musical e artístico do alumnado e fortalecen valores indispensables para o crecemento persoal como  son o esforzo, a sensibilidade, o compromiso ou a disciplina, comenzamos, coa colaboración impagable da nosa comunidade educativa, a conta atrás para estas xornadas.

Xa estamos desexando comenzar!