Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Algúns alumnos e alumnas do noso centro están a pasar uns días na estación de Astún, desfrutando dunha semana branca para aprender a esquiar e facer snow. Organiza o departamento de educación física.

Foto neve

Foto neve

Foto neve

Foto neve