Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

Os prazos de formalización de matrícula están distribuídos por niveis para axilizar os trámites e mellorar a atención, pregámoslles que os respecten no posible.

PRAZO EXTRAORDINARIO: do 1 ao 10 de setembro

1º e 2º da ESO

6 de setembro

3º e 4º da ESO

7 de setembro

1º e 2º de Bacharelato

8 de setembro

COMISIÓN ESCOLARIZACIÓN DE CARBALLO

Realizada o día 29 de maio de 2017 a reunión da Comisión de Escolarización de Carballo procedeuse á adxudicación subsidiaria de postos escolares a aqueles solicitantes que non obtiveron praza no centro no que presentaron a súa solicitude.

Despois de dita adxudicación subsidiaria a Comisión procedeu a asignar posto escolar ás solicitudes presentadas fóra de prazo ata esa data.

Achegamos como adxuntos:

 1. Adxudicacións subsidarias de postos escolares para o curso 2017/2018.
 2. Alumnado que solicitou praza no IES Isidro Parga Pondal e non obtivo a praza solicitada para o curso 2017/2018.

 

 

 

A ANPA Fonte da Vella, organiza un ano máis e convídavos a participar nunhas Charlas dirixidas para toda a Comunidade Educativa.

 

Xoves 16 Marzo ás 19:00 horas

 

 • INFORMACIÓN ÚLTIMAS INVESTIGACIÓNS SOBRE A ALIMENTACIÓN.

 • COIDAR E DEXTOSIFICACIÓN DO FÍGADO.

   

Poñente: Mª José Mosquera Santé.

Especialista en Nutrición, Bióloga e exprofesora deste Centro.

 

Xoves 30 Marzo ás 19:30 horas

 

 • DETECCIÓN E INTERVENCIÓN NO CASO DE BULLYING

 • Como detectar por parte da comunidade educativa e/ou as familias, situacións de acoso.

 • Que é o Bullying, indicadores e instrumentos de avaliación.

 • Como actuar desde os diferentes ámbitos (profesorado, compañeiros e familia).

   

Poñente: Lara Rodríguez de las Heras.

Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar e Especialista en Drogodependencias. Colaboradora coa asociación Vieiro e Escola de Pais.

 

Xoves 06 Abril ás 19:30 horas

 

 • DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASO DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS

 • Factores de risco e protección no consumo.

 • Como actuar se o meu fillo consume, pautas para familias.

   

Poñente: Lara Rodríguez de las Heras.

 

As Charlas impartiranse na Biblioteca do IES Isidro Parga Pondal.

 

O remate de cada Charla estades todos convidados a un petisco na cafetería do Centro.

 

Grazas de antemán, pola vosa participación.

 

Organiza: ANPA “FONTE DA VELLA

Segundo o Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que "se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario" (DOG, 29/04/88, corrección de erros, DOG, 03/05; 24/05, e 15/06/88 modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril, DOG do 17 de maio, e polo Decreto 324/1996); no seu artigo 51 "[..] Unha vez recibidas as actas, a xunta electoral do centro procederá á proclamación dos candidatos elixidos, dando traslado da copia das mesmas ó Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Contra as decisións da citada xunta poderase presentar por un prazo de quince días reclamación perante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A resolución desta poñerá fin á vía administrativa."

Por tanto a dirección do centro, en representación da Xunta Electoral, fai público o resultado das eleccións:

Sector Alumnado

Manuel Galán Rodriguez

Alejandra Karyma Varela

Sector Profesorado:

Susana Blanco Gallego

Mª Basilisa Pacoret Balsa

Mª Rosario Matilde Varela

Sector PAS:

Josefa Mª García Costa

Sector nais/pais/titores ou titoras legales:

Begoña Recarey Calvelo

Constitución do consello escolar do centro

Segundo o Decreto citado, no seu artigo 52 "0 Consello Escolar constituirase, logo da convocatoria dos seus membros polo director do centro, dentro dos 10 días seguintes á proclamación dos candidatos electos".

 

Convócanse ao electorado listado nos censos publicados en tempo e forma no taboeiros do IES Isidro Parga Pondal, para as seguintes datas:

 • Sector alumnado: 23 de novembro dende as 11:00h ás 11:30h e dende as 11:50h ás 12:20h.
 • Sector profesorado: 24 de novembro as 11:00h e de novo ás 16:00h.
 • Sector nais/pais/titores ou titoras: 24 de novembro dende as 16:00h.
 • Sector PAS: 24 de novembro dende as 11:30h.

 

 

 


DOG Núm. 189, Martes, 4 de octubre de 2016: RESOLUCIÓN conjunta de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos y de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se establece el calendario para la celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de centros docentes sostenidos con fondos públicos. 


 

Procede realizalo sorteo público para a elección de membros que constituirán a Xunta Electoral prevista na normativa vixente. Dito sorteo terá lugar o vindeiro lúns 7 de novembro de 2016 ás 11.00h, na aula multimedia.

 

 

 

O director do IES Isidro Parga Pondal, convoca á reunión de titores e nais/pais/titores ou titoras legais dos 
alumnos da ESO e Bac. matriculados no centro no curso 2016/2017.

ESO Día: xoves 20 de outubro Hora: ás 18.30h Lugar: ximnasio (pavillón interior) do IES Isidro Parga Pondal

BAC
Día: martes 25 de outubro
Hora: ás 18.30h
Lugar: ximnasio (pavillón interior) do IES Isidro Parga Pondal