Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Todas as peticións de admisión presentadas para o noso centro antes do 18 de maio (incluído) foron admitidas.

As presentadas fora de prazo van ser enviadas a Xefatura Territorial para a súa resolución.

A dirección.