Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

Director Puentes Calvo, Juan Francisco
Vicedirector

Mourón Regueira, Miguel

Secretaria

Méndez Pérez, Mª Beatriz

Xefatura de diurno González Senín, Mª Beatriz
Xefatura de nocturno Eirís Pérez, Antonio

 

ESO A Canedo Vilariño, Mª del Pilar
B Meijide Rodríguez, Beatriz
C García Díaz, Olaia
D Diana Almeida
E Antelo Sánchez, Alberto
A Rodríguez Vázquez, Borja
B Méndez Rey, Carmen Cristina
C Bussieres Ferreira, Carlos
D Riestra Ainsua, Leticia
E Turnes García, José Avelino
A García Calvo, Ana
B Iglesias Negreira, Jorge Ángel
C Linares Regueira, Juan Carlos
D Pardo Amado, Diego
A Fernández Nieto, María Jesús
B Tato Varela, María Jesús
C Gende Gerpe, Ana María
BAC A Pacoret, Basilisa
B Costa Casas, María Dolores
A Sánchez Gutiérrez, María
B Oróns García, Divina

Adultos

EBI

  Antonio Eirís

Adultos

ESPA

Mod. I/II   García Pazos, Ana maría
Mod III/IV   Turnes Rieiro, Carlos

Adultos

BAC

  Belén Lendoiro
  Xurxo Montes

 

 

Como todos os anos, convócanse as seguintes reunións:

  • Reunión de nais/pais e titores de bacharelato: martes 10 de outubro ás 18.30h
  • Reunión de nais/pais e titores de ESO: xoves 19 de outubro ás 18.30h

 Ambos no ximnasio do centro.

Achégase o listado en PDF dos admitidos nas probas libres de setembro de 2017.

Calendario probas libres da ESO:

Xoves 7 de setembro:

+ Presentación ás 9:00h

+ Ámbito científico - tecnolóxico ás 9:30h

+ Ámbito social ás 12:15h

+ Ámbito de comunicación ás 16:00h

(Os examinandos deben estar media hora antes do comenzo das probas)

ESO, BACHARELATO E BACHARELATO DE ADULTOS

Os exames das materias que non aparezan no listado levaranse a cabo nas horas que lle correspondan ao departamento que impartiu dita materia.

ATENCIÓN: Engadiuse as horas das probas extraordinarias da ESPA

(entrar no artigo - pinchando no título - para ver as datas)

Recentemente saíron publicadas as cualificacións definitvas da ABAU (antiga selectividade).

Nela, as nosas alumnas e alumnos obtiveron un resultado máis que sobresaliente:

A media de bacharelato foi máis que notable: case 8 puntos.

A media da ABAU foi igualmente notable, só superados lixeiramente polos nosos compañeiros/as do IES Monte Neme (parabéns compañeiros!)

Toda a comunidade docente está moi orgullosa deles e delas.

Achégase as estadísticas por centro.

Os prazos de formalización de matrícula están distribuídos por niveis para axilizar os trámites e mellorar a atención, pregámoslles que os respecten no posible.

PRAZO EXTRAORDINARIO: do 1 ao 10 de setembro

1º e 2º da ESO

6 de setembro

3º e 4º da ESO

7 de setembro

1º e 2º de Bacharelato

8 de setembro

COMISIÓN ESCOLARIZACIÓN DE CARBALLO

Realizada o día 29 de maio de 2017 a reunión da Comisión de Escolarización de Carballo procedeuse á adxudicación subsidiaria de postos escolares a aqueles solicitantes que non obtiveron praza no centro no que presentaron a súa solicitude.

Despois de dita adxudicación subsidiaria a Comisión procedeu a asignar posto escolar ás solicitudes presentadas fóra de prazo ata esa data.

Achegamos como adxuntos:

  1. Adxudicacións subsidarias de postos escolares para o curso 2017/2018.
  2. Alumnado que solicitou praza no IES Isidro Parga Pondal e non obtivo a praza solicitada para o curso 2017/2018.