Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

Como todos os anos, un grupo de alumnos/as de ESO do IES Isidro Parga Pondal irá tódos os xoves lectivos comer ao CEIP Fogar acompañados por un docente.

Esta medida está dirixida ao alumnado con necesidades ou falta de tempo para ir e volver desde a casa ao centro os xoves ao mediodía.

O número máximo será de dez alumnas/os.

Os criterios para a elección do alumnado acompañado é:

+ Alumnado con necesidades educativas especiais.

+ Alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO, nese orde de prioridade.

+ Maior distancia á casa desde o centro.

A petición deberá facerse no centro antes do día 20 de setembro (incluído) dirixida ao Director.

A resolución será publicada no taboleiro e na páxina web do centro antes do 24 de setembro.

O inicio da actividade será o xoves 26 de setembro se as condicións do comedor do colexio son as adecuadas.

Confirmarase o inicio da actividade por páxina web.

O servizo non é de balde e rexerase segundo o DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

A entrega de notas será o vindeiro mércores ás 16.30h horas.

O inicio do periódo de reclamacións comenzará igualmente ás 16.30h do mércores e estenderase até ás 12.00h do xoves 5.

O período de matrícula extraordinaria comenzará o Xoves 5 ás 9.00h da mañá e extenderase até o martes 10h ás 14.00h.

Con todo, os días e horario preferido para facer a matrícula extraordinaria son:

Xoves pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 1º ESO, e 1º e 2º de bacharelato.

Xoves pola tarde, de 16.00h até ás 20.00h: 2º e 3º da ESO.

Venres pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 3º e 4 da ESO.

Venres pola tarde, de 16.00h até ás 18h: calquera curso.

É preferible que todo o alumnado se matricule en estas datas, xa que as matrículas feitas a partir do luns 9 non poderán elixir optativas.

 

O martes 30 de Abril, o alumnado de música de 1 de bacharelato e de 4 da ESO representamos ao noso IES no "VIII Encontro de Asomúsica" en Santiago de Compostela.
As nosas actuacións foron moi aplaudidos polo resto dos centros de toda Galicia que participaron no festival connosco.
Asistimos a diferentes obradoiros musicais, e despois de xantar todos xuntos, voltamos a Carballo encantados de compartir un día tan musical.

 

PROCEDEMENTO QUE COMPRE SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS NO 2º CURSO DE BACHARELATO

Reclamacións ante o centro:

Prazos:

  • convocatoria ordinaria: 22 e 23 de maio de 2019 (até ás 14:00h).
  • convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (até ás 14:00h)

Presentaranse por escrito dirixidas á dirección.

Reclamacións ante a comision de supervisión:

Prazos:

  • 24h contadas desde a notificación da resolución da reclamación ante o centro.

Presentarase por escrito ante a dirección do centro donde se fixo a reclamación anterior, dirixida a dirección, indicando que a mesma remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisación.