ACTA DA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL DO 21 DE NOVEMBRO DE 2022

21/11/2022 11:54
Europe/Andorra

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL DO 21 DE NOVEMBRO DE 2022

 

Sendo as 11:45 horas do 21 de novembro de 2022, reúnese a Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección de membros do Consello Escolar do IES Francisco Aguiar. A orde do día foi a seguinte:

 

 

  1. Análise e resolución das posibles reclamacións ao censo electoral.
  2. Proclamación das candidaturas presentadas.

  3. Sorteo das mesas electorais de titores, nais e pais.

  4. Apertura do prazo de reclamación á proclamación das candidaturas: días 22 e 23 de novembro.

 

Tras verificar que non foi presentada ningunha reclamación ao censo electoral, examinadas as candidaturas presentadas no prazo e na forma establecida, determínase organizar alfabéticamente a seguinte relación:

 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

REPRESENTANTES DOS PAIS, NAIS E TITORES

Barreiro Vázquez, Nébeda.

Dans Pena, María

Fernández García. Álvaro

Fraga Barral, Julia

Luces Bordón, Miguel

Pérez Fernández, Jorge

Suárez Sánchez, Sofía

Vázquez Vilariño, Alba

Cagiao Teijido, Susana

Fiaño Gándaras, Teresa

Otero García, María

Souto Seijo, Mónica

Vázquez Gómez, Patricia

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Cagiao Teijo, Uxía

Casado Bravo, David

Del Río Entonado, David Isaac

Figueroa Varela, Alma María

Rodríguez Manso, Laura

 

Tras a proclamación das candidaturas presentadas, procédese a sortear os membros das mesas de representantes de alumnos, e de representantes de titores legais, nais e pais, co seguinte resultado:

 

MESA DO ALUMNADO:

MESA DOS PAIS, NAIS E TITORES

Porto Abeledo, Fátima

Campos Cupeiro, Rodrigo

Ulloa Rey, Nerea

Freire Calviño, Martín

Rodríguez Hermida, Carlos Alberto

Sánchez Vales, Juan Carlos

García Pais, Sonia María

Núñez Carro, Óscar

 

Por último a Xunta Electoral establece o seguinte prazo de reclamación á proclamación das candidaturas: días 22 e 23 de novembro.

 

 

 

 

 

 

Adrián Roca Medal

 [representante do alumnado]

Ana Villar Ponte  [representante do PAS]

Carmela Rodríguez Rodríguez [representante do profesorado]

 

 

 

 

 

Mónica Casal Fernández  [representante de nais, pais, titores legais]

 

 

Francisco Rodríguez Coloma [Director do IES Francisco Aguiar]

 

En Betanzos a 8 de novembro de 2022