Aprobado todo o alumnado do Aguiar presentado á proba DELF de francés

delf

O departamento de Francés felicita orgulloso ao alumnado que vén de presentarse á proba DELF (Delf Scolaire B1)

xa que todos eles acadaron a calificación de aprobado.

 

 

                               Félicitations
Felicitacións a Carmen, Andrea Elba, Estefanía, María, Mairo, Martina, Mencía, Raquel, Rita, Roque e Sabrina.