..

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

José Manuel Rey Bao (Xefe Departamento)

Marta Penalonga Chao

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Miguel Orosa García (Xefe Departamento)

Emilio Duque Rodríguez

José Angel García Pérez

Mª Jesús Santamariña Núñez

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Juan Centeno Carballido (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

José Antonio Valverde Morán (Xefe Departamento)

Leonardo Piñeiro

José Permuy Fraga

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

José Luis Gorrochategui Santos (Xefe Departamento)

Beatriz García Pazos

Helena Gómez Vecino

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Mª Luisa Muiño Rey (Xefa Departamento)

Jorge Blanco Aller

Olga Blanco Mosquera

  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Mª Beatriz Vázquez Agilda (Xefa Departamento)

Beatriz Muíño

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN

 Teresa Iglesias Remuiñán (Xefa Departamento)

 

 

DEPARTAMENTO DE  GREGO

 Francisco Calaza Fernández (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Elvira Charlín Carracedo  (Xefa Departamento e Coord. sección bilingüe)

Jaime Couto Sánchez

Ana Vicos Lemos

Teresa Herguedas Ramos

Mª José Pardo Fandiño

Elena Lagoa Freire


 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Concepción Barrilero González (Xefa Departamento)

Francisco Rodríguez Coloma

Elvira Castro Otero

Ana Belén García Paredes

Nieves López Díaz

David del Río Entonado

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

José Manuel Montero Gómez (Xefe Departamento)

Uxía López Meirama

Oscar García Ramos

Xan Munín Neira

Carmen Suárez Moledo

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Adolfo Gabín Sánchez (Xefe Departamento)

Ana Ruiz Soto

Pilar Vázquez Febrero

Miguel Regueiro Torres

Dominga Pérez Amor

Natalia Pou de los Mozos

José Antonio Varela García

Mar Lorenzo González

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Blanca Bello Sobral (Xefa Departamento)

Isabel Andrade Vidal

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Amparo Mejuto Costa (Xefa Departamento)

Ramón Ferreño Mariño (Pedagoxía Terapéutica)

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN CATÓLICA

Pilar Mosquera Boutureira (Xefa Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

Juan Neira Fernández (Xefe Departamento)

Carmen Núñez Faraldo

Luis Seco Novo

 

DEPARTAMENTO DE CCSS, XEOGRAFÍA E HISTORIA      

Teresa Bellón Patiño (Xefe Departamento)

Julián Ferrer García

Xosé Luis Mosquera Camba

Delfina Ruibal Vaamonde

Patricia Corbalán

 

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS    

Manuel Silvar Formoso (Xefe Departamento)

María Jesús Pardo Regueiro

Sol Seoane Sobrino

Miriam García Calaza