2

2

PATIO INTERIOR NO QUE SE ATOPAN O SALÓN DE ACTOS, XIMNASIO, CAFETERÍA E AULAS