6

6

EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS. Aulas do Ciclo Superior de Xestión de Ventas e Espazos Comerciais. Aula de Plástica e de Tecnoloxía.